YSK anayasaya ne zaman girdi?

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

(2) Üyelerin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. (3) Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir.

Yüksek Seçim Kurulu ne zaman kuruldu?

1950, TürkiyeYüksek Seçim Kurulu / Kuruluş tarihi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kim?

Muharrem AkkayaYüksek Seçim Kurulu / BaşkanMuharrem Akkaya, Türk hukukçu. Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve Yargıtay üyesidir.
Muharrem Akkaya, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük’te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli’de savcılık yaptı. Vikipedi

YSK Anayasa Mahkemesine başvurabilir mi?

Mahkeme, bu kapsamda Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.” şeklindeki hükmün “…Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesinliği ve bunlara uyulması tereddütlere yol açtığından bu maddeye Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie …

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri nerede yargılanır?

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin mi?

Madde 111 – Bu kanunda, kurulların kesin olduğu yazılı bulunmıyan kararlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. Yüksek Seçim Kurulunun re’sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir.

Ilk defa Yüksek Seçim Kurulu hangi anayasada?

1961 Anayasası’nın kabulüyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum niteliğini kazanmış olup 1961 Anayasası’nın 75. maddesine göre Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden teşekkül etmektedir.

YSK anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

Yüksek Seçim Kurulu; 1961 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Kuruluşu” bölümü ile 1982 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Organları” bölümünde “Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlığı altında anayasal bir kurum olarak yer almış olup, 1961 Anayasasının 75. maddesi ile 1982 Anayasasının 79. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakim Mahmut Akgün kimdir?

Mahmut AKGÜN 10.08.1973 tarihinde Adıyaman’da doğmuştur. İlk,orta ve liseyi aynı yerde tamamlamış, 1991 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. Bir süre, Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatlığı yapmıştır.

2020 yılında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına seçilen kişi kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye) başkanları listesi

YSK Başkanı Görev Bitişi
12. Cengiz Erdoğan 24 Ocak 2007
13. Muammer Aydın 27 Ocak 2010
14. Ali Em 24 Ocak 2013
15. Sadi Güven 24 Ocak 2020

YSK kararlarını kim denetler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Cumhuriyeti’nde, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

YSK kararlarına itiraz hangi kuruma yapılır?

Madde 111 – Bu kanunda, kurulların kesin olduğu yazılı bulunmıyan kararlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. Yüksek Seçim Kurulunun re’sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir.

YSK üyeleri yargılanır mı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir, YSK’nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Milletvekili seçimlerinin yönetim ve denetimini kim yapar?

Anayasa’da “Yasama Bölümü” içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnızca seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değil, Yargıtay ve Danıştayın kendi üyeleri arasından seçtikleri üyelerden oluşan, seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen bir üst yargı merciidir.

Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme midir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Cumhuriyeti’nde, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.