Yunus Emre’nin en önemli eserleri nelerdir?

Yunus Emre en önemli eseri nedir?

Yunus Emre‘nin ilk önemli eseri Divan’ıdır. Yunus Emre, Anadolu sahasında divan sahibi ilk sanatçı olarak değerlendirilmektedir. Divan’ında kullandığı dilden hareketle Oğuz dilinin en yetkin isimlerinden biri olarak kabul görmüştür. Yunus Emre Divanı’nda 400 civarında şiir mevcuttur.

Yunus Emre’nin önemli eserleri nelerdir?

Yunus Emrenin şiirlerinin yer aldığı iki farklı eser bulunmaktadır. Bunlar; Divan ve Risaletü’n Nushiye’dir. Divan’da Yunus Emrenin; Fatih, Nuruosmaniye, Yahya Efendi, Karaman, Bursa nüshaları kullanılmıştır. Risaletü’n Nushiye ise mesnevi tarzında yazılmış ve toplam 573 beyitten oluşan öğüt kitabıdır.

Yunus Emre Kimdir ve Eserleri Kısaca?

1240 senesinde Eskişehir’de doğduğu düşünülen Yunus Emre hayatının tümünü Anadolu’da geçirmiş bir şairdir. Anadolu’nun dört bir yanında tanınmış olan Türk ozanlarından biridir. Yunus Emre‘nin birçok eseri günümüze kadar gelmiştir. Herkes tarafından sevilen ve tanınan bir ozandır.

Yunus Emre hangi dönemde eser verdi?

Yunus Emre divanına ait eldeki yazmaların en erkeni olan Bursa nüshası 15. yüzyılın ikinci yarısına, Fatih nüshası tahminen 15. yüzyıla, Nuruosmaniye nüshası ise 1540 yılına aittir. Yûnus‘un şiirleri semâi ve gazel tarzında kaleme alınmıştır.

Yunus Emre Alevi mi Sünni mi?

İlahiyatçılar Balcı ve Yeprem ise Yunus‘un Alevi kökenli olduğunu ancak onun tek bir kimlikle tanımlanmasının doğru olmadığı söyledi. Bu topraklarda yaşayıp da Yunus Emre‘yi duymayan azdır.

Yunus emrenin şiirleri nelerdir?

 • Aşk İle Mest Olmalı
 • Bana Seni Gerek Seni.
 • Ben Gelmedim Dava İçin.
 • Bir Ben Vardır Bende.
 • Bir Kez Gönül Yıktın İse.
 • Cana Kıyan Gelsin.
 • Dost Elinden Ölürsem.
 • Gel Gör Beni Aşk Neyledi.

Yunus Emre’nin şiirleri nelerdir?

İşte en güzel Yunus Emre şiirleri;

 • Aşk İle Mest Olmalı Aşkın şarabın içeli kandalığım bilmezem. …
 • Bana Seni Gerek Seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. …
 • Ben Gelmedim Dava İçin. …
 • Bir Ben Vardır Bende. …
 • Bir Kez Gönül Yıktın İse. …
 • Cana Kıyan Gelsin. …
 • Dost Elinden Ölürsem. …
 • Gel Gör Beni Aşk Neyledi.

Yunus Emrenin mesnevisi nedir?

Risâletü’n-Nushiyye (Arapça: رسالة النصحيّة), Yunus Emre’nin dinî nasihatler içeren mesnevi türünde Türkçe eseri. Adı, “Nasihatler Kitabı” anlamına gelir. Yunus‘un ilk eseri olan Dîvân’ndan sonra ikinci ve son eseridir.

Şeyhi kimin eseri?

Şeyni’nin Eserleri: Şeyhî‘nin hâlen mevcut eserleri; Dîvân, Harnâme ve Hüsrev ü Şîrîn’den ibârettir. Bunlardan başka Ney-nâme adlı ufak bir mesnevîsiyle tıbba dâir manzum bir eseri ve Hâb-nâme adını taşıyan Farsçadan çevrilmiş bir mesnevîsinin de bulunduğu bilinmektedir. 1.

Yunus Emre mezarı nerede?

Bazı kaynaklara göre ve Hacı Bektaş-ı Veli Menkıbesi’ne dayanarak Aksaray ili sınırları içinde, Ortaköy ilçe merkezine 20 km mesafede Reşadiye mahallesindedir. Türbenin bulunduğu tepe, halk tarafından ziyaret tepesi olarak bilinmektedir. Bu türbe Aksaray – Kırşehir yolu üzerinde bulunmaktadır.

Yunus Emre Kimdir 3 sınıf ödev?

Yunus Emre 1238 Yunusemre, Mihalıçcık, Eskişehir’de doğdu 1321’de vefat etti. Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf ve Alim, Anadolu’da yaşamış tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürü, Bektaşi derviş ve erendir.

Yunus Emre hangi döneme aittir?

Yunus Emre Kimdir ? Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmaya ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri’nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği’nin filizlenmeye başladığı 14. yy’ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen hocası, şair bir erendir.

Yunus Emre Türkçenin hangi döneme aittir?

Yunus Emre, Anadolu’daki Oğuz Türkçesi temelli yazı dilinin kuruluşunda en önemli paya sahip halk ozanımızdır. O, Selçuklu dönemi Türkçesinin son zamanları ve Beylikler dönemi Türkçesinin başlarında yaşamıştır.

Tapduk Emre hangi mezhepten?

Tapduk Emre (d. 1210-1215 – ö. ?), Horasan erenlerinden bir Türkmen ve Alevi-Bektaşi dervişi ,Yunus Emre‘nin mürşidi.

Alevi ünlüler kim?

 • Burak Özçivit. X. 1984 İstanbul’da dünyaya gelen Burak Özçivit normalde Gazianteplidir ve Alevidir.
 • Mustafa Sandal. X. 1970’de İstanbul’da doğan ünlü süperstarın da Alevi olduğu biliniyor. …
 • Tuba Büyüküstün. X. …
 • Mehmet Ali Albora. X. …
 • Haluk Levent. X. …
 • İsmail YK. X.
 • Yonca Evcimik. X.
 • Kemal Sunal (Bektaşi Soyundan) X.