Zararlı Cemiyetler hangisi?

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler kimlerdir?

Milli faydalarına göre cemiyetler ikiye ayrılmıştır yararlı cemiyetlere, yararlı (milli) cemiyetler ve diğerlerine ise zararlı cemiyetler olarak isimlendirilmiştir. Yararlı cemiyetler İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı direnmek için kurulmuşken, zararlı cemiyetler genellikle azınlıklar tarafından kurulmuşlardır.

Yararlı Cemiyetler Nelerdir?

Yararlı Cemiyetler

 • Trakya Paşaeli Cemiyeti.
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti.
 • Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-i Milliye Cemiyeti.
 • Kilikyalılar Cemiyeti.
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
 • Mavri-Mira Cemiyeti.
 • Etnik-i Eterya Cemiyeti.

11 Tem 2020

Zararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Zararlı cemiyetlerin Ortak özellikleri

 • Müslüman kişiler ve Azınlıkların kurduğu cemiyetlerdir.
 • Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır.
 • İtilaf devletleri bu cemiyetleri desteklemiştir.
 • Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
 • İtilaf devletlerin amaçlarına hizmet etmişlerdir.
 • Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır.

Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetler nelerdir?

Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri : Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulmuştur. Mavri Mira ile işbirliği yapmıştır. Bu cemiyetin amacı “Megali Armenia” (Büyük Ermenistan ‘ı kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda da Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için uğraşmışlardır.

Türk ve Müslümanlar tarafından kurulan zararlı cemiyetler nelerdir?

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı

 • Kürt Teali Cemiyeti. …
 • İslam Teali Cemiyeti. …
 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası …
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası …
 • İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti. …
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti. …
 • Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri.

Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler nelerdir?

 • Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu’da kurulmuş olan bir milli cemiyettir. …
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir’de kurulmuş milli cemiyettir. …
 • İstihlası Vatan Cemiyeti. …
 • Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. …
 • Kilikyalılar Cemiyeti.

3 Nis 2021

Yararlı cemiyetlerin özellikleri nelerdir?

Yararlı Cemiyetler ‘in Özellikleri:

 • Türk halkının Mondros’a tepkisi sonucu kurulmuşlardır.
 • Basın ve yayın faaliyetleri imkanı olması dolayısıyla genellikle İstanbul’da kurulmuşlardır.
 • Milli bilincin uyanmasına katkıda bulunmuşlardır.
 • İşgalleri ve azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalışmışlardır.

Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

a) Hepsi de Mondros‟a tepki olarak kurulmuşlardır. b) Bölgesel olarak kurulan yerel direniş örgütleridir. c) Bağımsızlık ve milliyetçilik duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. d) Sivil direniş örgütleridir.

Azınlık cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Bu azınlık cemiyetlerinin ortak özellikler incelikle Mondros Ateşkes antlaşmasıyla beraber kaynaklanan ortamdan dolayı oluşabilmelidir. Hepsini itilaf devletleri desteklemiş ve kışkırtmıştır. Patrikhane tarafından desteklenmişlerdir ve Anadolu’nun işgaline yardım etmişlerdir ayrıca zemin hazırlamışlardır.

Zararlı Cemiyetler nerede kuruldu?

a. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Mavri Mira Cemiyeti: * İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak için kurulmuştur. * İstanbul’daki Rum Patrikhanesince, patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur.

Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler nelerdir?

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı

 • Kürt Teali Cemiyeti. …
 • İslam Teali Cemiyeti. …
 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası …
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası …
 • İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti. …
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti. …
 • Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri.

Kilikyalılar Cemiyeti hangi cemiyete karşı kuruldu?

Kilikyalılar Cemiyeti, 1918’de İstanbul’da kurulmuştur. Amacı, Kilikya (Çukurova) bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesine karşı mücadele göstermektir. Cemiyet, milli bilinci uyandırmak için yayın ve propaganda yollarını kullanmıştır. Kurucuları arasında Ali Münif Yeğenağa yer almaktadır.

Türkler tarafından kurulan cemiyetler nelerdir?

Bölgesel şekilde faaliyet gösteren tüm cemiyetler Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmişlerdir.

 1. Kars İslam Şurası …
 2. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 3. 3. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 4. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti. …
 5. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.

Cemiyetlerin özellikleri nelerdir?

Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlerin ortak bazı özellikleri şunlardır:

 • Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak çabasındaydılar. …
 • Wilson İlkeleri’nin 12. Madde’sinden yararlanmak istemişlerdir.
 • Bölge halkının desteğini ve birliği sağlamak için geniş katılımlı kongreler düzenlemişlerdir.

Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri maddeler halinde a) Hepsi de Mondros‟a tepki olarak kurulmuşlardır. b) Bölgesel olarak kurulan yerel direniş örgütleridir. c) Bağımsızlık ve milliyetçilik duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. d) Sivil direniş örgütleridir.