Zeki kelimesinin eş anlamı nedir?

Zeki eş anlamlı nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan feraset, zeka ve akıl kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Akıllı ve zeki eş anlamlı mı?

Akıllının Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) Akıllı kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler: ‘Zeki, ihtiyatlı, uslu, tedbirli ve fikirli gibi kelimeler akıllı kelimesinin yerine kullanılabilir.

Zeki kelimesinin zıt anlamı nedir?

Akıllının zıt anlamı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Bön, Alık, Ebleh ve Şapşal.

Kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür ve kimi zaman kelime yerine sözcük kelimesi tercih edilmektedir. Kelime ve sözcük kelimesi aynı anlamı taşımakta olup herhangi birinin kullanılmasında, anlam bozukluğu yaşanmamaktadır. Sözcük kelimesi Türkçe kökenli olmasına karşın kelime kelimesi Arapçadan gelmiştir.

Başının eş anlamı nedir?

Baş kelimesinin eş anlamlıları esas, kafa, temel ve zihniyet kelimeleridir.

Tabipin eş anlamlısı nedir?

Bu doğrultuda tabip kelimesi için aynı zamanda Türkçede birden fazla eş anlamlı sözcük bulunuyor. Özellikle doktor kelimesi günümüzde bu anlam üzerinden en çok kullanılan sözcüktür. Tabii alternatif olarak hekim kelimesi de yine farklı yerlerde değerlendirilir.

Akıllı uslu eş anlamlı mıdır?

Uslu, büyüklerinin sözünü dinleyen, çalışkan ve uysal demektir. Akıllı, zeki ve terbiyeli kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Yalan yanlış hangi anlamdadır?

Yalan, herhangi bir kişi, topluluk veya kuruma, yanıltmak amacı güdülerek yapılan rol veya doğru olmayan herhangi bir ifadedir. Daha yalın bir anlamda, yalan yanlış olduğu (doğru olmadığı) bilinmesine rağmen, üçüncü partinin (kişi, topluluk veya kurumun) doğru olarak algılamasını amaçlayan bir hareket veya ifadedir.

Akıllı akılsız zıt mıdır?

Akıllı sözcüğünün eş anlamlıları ‘zeki, bilmiş, ukala, uslu’ sözcükleridir. Bu bilgilere bakarak akıllı sözcüğünün zıt anlamlıları ise ‘aptal, budala, ahmak, sersem’ sözcükleridir.

Vefat zıt anlamlısı nedir?

1. isim Doğma işi, tevellüt, veladet.

Eş anlamlı kelimeler nedir 3 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir çünkü aynı anlama gelmektedirler. Diğer bir değişle aynı varlığı, nesneyi veya kavramı gösteren sözcükler eş anlamlı kelime olarak bilinir.

Kimse eş anlamlısı nedir?

Kimse kelimesinin eş anlamlıları, şahıs, kişi, insan, nefer kelimeleridir. Kimse Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kimse kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelimeler, şahıs, kişi, nefer ve insan kelimeleridir.

Kırmızı kelimesinin eş anlamı nedir?

Aynı anlamda olan kırmızı ve al kelimeleri birbirleriyle anlamlıdır. anlamlı kelimeler olmaları, cümleler içerisinde birbirleri yerine kullanılabileceğini gösteriyor. Al kelimesi yerine kırmızı, kırmızı kelimesi yerine al kelimesi kullanılabiliyor.

Akıl US eş anlamlı mı?

Anlamları aynı fakat yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde aynı anlama geldiğinden birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Akıl kelimesi de bunlardan birisidir. Akıl eş anlamlısı us, bellek, beyin, hatıra, kanı ve karın kelimeleridir.

Zam kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zam kelimesinin eş anlamlısı ‘bindirim’ kelimesidir. Zam kelimesinin zıt anlamlısı ise ‘bindirim’ kelimesidir.