Şartlı cümle nedir?

Şartlı ifade nedir?

Değerleri dönüştüren ifadeler yaratmak için koşul ifadeleri kullanılır. Bu bölümde açıklanan koşul ifadeleri, değerleri bir formdan başka bir forma dönüştüren ifadeleri yaratmak için gerekli oluşturma bloklarıdır.

Yardımcı cümle ne demek?

Yan cümlecik veya yan cümle, bileşik cümlelerde ana cümlenin anlamını tamamlayan yardımcı cümle. Bazen tümce sözcüğü de yan cümle anlamında kullanılır. Yan cümlecik; tek başına tam ve anlamlı bir cümle olabildiği gibi, fiilimsilerle oluşturulmuş da olabilir.

Farkli yapida cümleler nedir?

Başka bir deyişle birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymiş gibi görünebilir. Bu tür cümlelerde bazı öğeler ortak olduğu gibi öğelerin tamamı farklı da olabilir. Bu cümleler birbirlerine bazı bağlaçlar yardımıyla bağlanabildiği gibi anlam bakımından da bağlanabilirler.

Birleşik cümle nasıl olur örnekleri?

Girişik bileşik cümleler, yardımcı unsurun bir fiilimsi ile oluşturulduğu cümlelerdir:

  • Beni soran adam / şu muydu? (sıfat-fiil)
  • Havaların ısınması / tatilcileri sevindirdi. (isim-fiil)
  • Döndüğünü duyunca / hemen geldim. (zarf-fiil)

Koşul ne demek örnek?

Koşul nedir örnek? Bir yargının ya da eylemin gerçekleşebilmesi için öne sürülen bir şartın olduğu cümlelerdir. Örneğin “Çok hastaysa dışarı çıkmasın.” cümlesinde dışarı çıkma işi hasta olma veya olmama şartına bağlanmıştır. Örnek: – Çok kola içersen, dişlerin çürüyebilir.

Koşullu bir durum ne demek?

Bir Koşula (Şarta) Bağlı Olma Niteliği Taşıyan Cümleler/Yargılar Özellikleri, Örnekleri. Bazı cümlelerde temel yargı bir koşula (şarta) bağlı olarak verilebilir. Türkçede koşul anlamı asıl olarak “sa, se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “dikçe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ekleriyle de koşul/şart anlamı sağlanabilir.

Yardımcı fiil nedir örnek?

Yardımcı fiil veya yardımcı eylem, isim soylu sözcüklerin ve bazen de fiilimsilerin (eylemsilerin) ardından gelerek bileşik fiil oluşturan sözcük. Türkçedeki başlıca yardımcı fiiller etmek, eylemek, olmak, kılmak ve yapmak’tır.

Yan cümlecik ne demek ornekleri?

İçinde fiilimsi bulunan bölüme yan cümle denir. Örnek: Buraya gelirken onu gördü. (Bu cümlede cümlenin yüklemi “gördü” olduğu için içinde “gördü” bulunan altı çizili bölüm cümlenin TEMEL CÜMLESİ, cümlenin içinde geçen “gelirken” FİİLİMSİSİNİN bulunduğu altı çizili bölüm cümlenin YAN CÜMLESİDİR.)

Yapi bakimindan cümleler nedir?

Yapısına göre cümleler de basit, sıralı, bağlı ve birleşik olmak üzere dört ana başlıkta toplanır. Basit cümlelerde bir fiil yer alırken, bir fiil ve bir fiilimsiden oluşan tümcelere birleşik cümle denir.

Cümle türleri nelerdir?

Bu açıdan yapısına göre cümle çeşitleri 4’e ayrılmaktadır. Bunlar; basit cümle, bileşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümledir. Yüklemin yerine göre cümle çeşitleri 3’e ayrılmaktadır. Bunlar; kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümlelerdir.

Birleşik cümle türleri nelerdir?

Birleşik Cümle

  • Basit Cümle.
  • Bağlı Cümle.
  • Birleşik Cümle.
  • Sıralı Cümle.

Birleşik ifade nedir?

Birleşik cümle, içinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile onu anlam ve görev bakımından tamamlayan bir veya birden fazla yan cümleden oluşan cümleye birleşik cümle denir. Başka bir ifadeyle birleşik cümle, içinde birden çok yargı bulunan cümledir.

Koşul anlam nasıl bulunur?

Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı). > Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-se” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-ince”, “-dikçe”, “mi”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanabilir.

Cümlede anlam koşul nedir?

Koşul anlam, genellikle herhangi bir durumun oluşması için şartların yerine getirilmesidir. Bu anlam çeşidi, gerçekleşecek olan durumların bir şarta bağlı olduğunu gösterir. Bu sayede cümle içerisinde gerçekleşecek olan durum veya durumların belirli bir şartla oluşabileceğini ifade eder.

Koşul nedir örnek?

Koşul nedir örnek? Bir yargının ya da eylemin gerçekleşebilmesi için öne sürülen bir şartın olduğu cümlelerdir. Örneğin “Çok hastaysa dışarı çıkmasın.” cümlesinde dışarı çıkma işi hasta olma veya olmama şartına bağlanmıştır. Örnek: – Çok kola içersen, dişlerin çürüyebilir.