Astroloji Vesta nedir?

Vesta ne demek?

Vesta, Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıydı. Mitolojiye göre babası tanrı Saturnus (Yunan mitolojisinde Kronos) annesi ise ocağın ve ailenin tanrıçası Ops’du. Yunan mitolojisindeki Hestia’ya denkti.

Vesta ne anlatır?

Asteroid Tanrıçalar’da Demetra George, dört büyük asteroidin (Ceres, Juno, Vesta ve Pallas Athena) cinsel enerjinin farklı ifadelerini ifade ettiğini anlatıyor: Vesta, cinselliğimizin kutsal boyutunu ve içsel arzu alevimizin nasıl manevi özlemeye dönüştüğünü temsil ediyor.

Burçlarda Vesta ne demek?

Vesta‘nın toprak elementi burçlarda (Boğa-Başak-Oğlak)ifade ettikleri; Vesta enerjisi dünyevi hırslar ve hazlardan bedensel terbiye yoluyla arınma açısından Boğa burcuna, gönüllü hizmet etme ve bekaret yemini ile Başak burcuna, vakur duruş ve münzevi hayat biçimiyle de Oğlak burcuna bağlanır.

7 ev Vesta ne demek?

7.Evde Vesta ⚶ Kişinin odak noktası ve kendini adadığı şey evliliği, eşi ya da iş ortaklarıdır. Eşine ve evliliğine karşı fazlasıyla özverili olacaktır. Olumsuz tezahürde partnerleri ve evliliği takıntı haline getirebilir.

Vesta kızı ne demek?

Vesta bakireleri (sacerdos Vestalis) Antik Roma’da aile tanrıçası Vesta‘nın kutsal bakire rahibeleriydiler. Rahibeliğe Roma’daki seçkin ailelerin küçük kızlarından seçilirlerdi. Bekaretlerini korumak zorundaydılar. Aksi takdirde ölümle cezalandırılıyorlardı.

Lilith astrolojide ne demek?

Astroloji‘de dişil arketipi temsil eden ‘Ay’ın karşıtı ‘Kara Ay’dır. Horoskoplarımızda Lilith ruhumuzun gizli kalan yönlerini, bastırdığımız, bilinçaltına ittiğimiz cinselliğimizi ve gizli alışkanlıklarımızı ifade eder. Luna (Ay) ile ifade edilen sembol Havva; Kara Ay ile ifade edilen anne imgesi Lilith‘tir.

Vesta Ateşi Nedir?

VESTA Roma Mitolojisinde kalp ve yürek ateşi tanrıçasının adı olup, zamanla ocak ateşiyle dolayısıyla aile ile özdeşleştirilmiştir.

Doğum haritasında Vesta ne anlama gelir?

Eski Yunan’da Hestia olarak da bilinen Vesta başak burcu piktografında görülen elinde başak tutan bakire ile aynı biçimde sembolize edilmektedir. Kalbin ve kutsal ateşin tanrıçası olarak bilinir. Asteroidlerin en büyüğü olmamasına karşın, çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktır.

Lilith burcu nedir?

Lilith burcu, içimizdeki mücadeleci tavrı, geleneklerle ve normlarla nasıl başa çıktığımızı, öfkemizi nasıl ifade ettiğimizi ve sınırlarımızı nasıl çizdiğimizi yönetiyor.

Vesta yengeç ne demek?

Vesta Yengeç burcunda olduğunda kişinin sezgileri güçlü ve odaklıdır. Kendini ona ihtiyaç duyanlara adamak ruhuna iyi gelir.

Vertex burcu nedir?

Verteks, kişilerin doğum haritalarında bulunan matematiksel bir nokta… Hakkında çok tartışmalar var; fakat fikir birliğine varılan konu şu ki, Verteks noktası kişinin hayatında en büyük değişimleri ve ruhani gelişmeleri yaşatacak insanlara işaret ediyor!

Vesta Tapınağı nerede?

Roma’da bulunan bu tapınakta, Vesta Bakireleri (Vesta, Hestia’nın Latince’deki adıydı) olarak bilinen rahibeler hizmet verirdi.

Vesta rahibeleri nedir?

Vesta bakireleri (sacerdos Vestalis) Antik Roma’da aile tanrıçası Vesta‘nın kutsal bakire rahibeleriydiler. Rahibeliğe Roma’daki seçkin ailelerin küçük kızlarından seçilirlerdi. Bekaretlerini korumak zorundaydılar. … Birincil görevleri Vesta‘nın Forum Romanum da, Vesta tapınağında bulunan kutsal ateşini korumaktı.

Lilith gezegeni nedir?

Lilith‘in ilahi dişil arketipi, okült ve mistik dünyalarda çok iyi bilinir. Yahudi folklorunda Lilith, Adem’ın Havva’dan önceki ilk karısıydı. Mitolojiye göre Tanrı, hem erkeği hem de kadını yeryüzünün tozundan eşit olarak yaratmıştır.

Lilith efsanesi nedir?

Adem’in ilk eşi olarak Tanrı tarafından, Adem ile aynı anda çamurdan yaratılan Lilith ( eşitlik iddiasında bulunan ilk insan olarak tarihte yerini almıştır. Efsaneye göre, Tanrı insanı başlangıçta Adem ve Lilith olarak çift yaratır. Tanrının bir lütfu olarak Lilith ve Adem cennet bahçesinde birlikte yaşamaya başlarlar.