Divan mazmun nedir?

Mazmun türleri nelerdir?

Mazmunlar benzetmeli, cinaslı ve nükteli sözlerdir.

 • Örnek:
 • Nergis: Göz.
 • Badem: Göz.
 • Keman: Kaş
 • Ok: Kirpik.
 • Servi: Boy.
 • Serv-i Revan: Yürüyen sevgili.
 • Gonca: Dudak, ağız.

Mazmun nedir nerede kullanılır?

Mazmun, kurgusal eserlerde ve şiirlerde kullanılan dolaylı ifadelerdir. Divan edebiyatında, özellikle gazel, şarkı ve kaside türündeki şiirlerde mazmunlara yer verilir. Örneğin sevgilinin dudağı anlatılırken berg-i gül denir. Gül yaprağı anlamına gelen bu sözcük, dudak kelimesinin yerine kullanılmıştır.

Mazmun hangi döneme ait?

Bu iki tanımdan yola çıkarak naçizane mazmun tanımını şu şekilde yapabiliriz: Türk Edebiyatında, Osmanlı döneminde kullanımı en hat safhaya gelmiş, İslamî edebiyat kuralları kapsamında kullanılan, asıl anlamının değişmiş ve başka bir anlam ile kalıplaşmış özel sözcüklere mazmun denir.

Halk edebiyatında mazmun var mı?

16) Divan Edebiyatı‘nda görülün kalışlaşmış benzetmeler (mazmun) Halk Edebiyatı‘nda da vardır. Buna göre sevgili anlatılırken yeşil başlı ördek, inci diş, elma yanak, badem göz, kiraz dudak, keman kaş, sırma saç, selvi boy gibi benzetmeler kullanılmıştır.

Mazmun örnekleri nelerdir?

Mazmun, bir sözün içinde gizli olan sanatlılık anlamına da gelebilir. Buna göre belli kelimelerin kullanılması bazı düşünceleri hatırlatır. Mesela sevgilinin ağzı için, “âb-ı hayât, gül, gonca, şarâp ve la’l” mazmunları kullanılır.

Seci nedir örnekler?

Seci, nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. Düz yazıda cümle içinde yapılan uyağa denir. – İlahi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin,kaim eyle.

Mazmun nedir ve örnekleri?

Mazmun, bir sözün içinde gizli olan sanatlılık anlamına da gelebilir. Buna göre belli kelimelerin kullanılması bazı düşünceleri hatırlatır. Mesela sevgilinin ağzı için, “âb-ı hayât, gül, gonca, şarâp ve la’l” mazmunları kullanılır.

Mazmun hangi edebiyat?

Mazmun kelime anlamı olarak “anlam, kavram” demektir. Edebiyatta, bazı düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişileşmiş söz ve anlatımlara denir. Edebiyattaki terim anlamı “bir şeyin özelliklerini çağrıştıracak kelime grupları içinde gizlemek”tir. Divân edebiyatı‘nda divan şairi tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır.

Mazmun nedir TDK?

Mazmun kelimesinin TDK sözlük anlamı şu şekildedir; – Anlam, kavram. – Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz.

Halk edebiyatında mazmunlar nedir?

Mazmun kelime anlamı olarak “anlam, kavram” demektir. Edebiyatta, bazı düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişileşmiş söz ve anlatımlara denir. … Divân edebiyatı‘nda divan şairi tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır.

Türk halk edebiyatının gelenekleri nelerdir?

Halk edebiyatının genel özellikleri

 • Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. …
 • Aruz ölçüsü ile şiir yazanlar olmasına rağmen asıl ölçü hece ölçüsüdür.
 • Genellikle hecenin: 7’li, 8’li, ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
 • Şiirlerde az da olsa söz sanatlarına yer verilmiştir.
 • Şiirle müzik iç içedir.

Beyit nedir ve örnekleri?

İki dizeden oluşan ve bir bütünlük gösteren bölümlere “beyit” denir. Divan şiirinin temel nazım birimidir. Aynı ölçüde ve anlamca birbiriyle ilgili yakın iki dizeden oluşur. Şeyh Galip’e ait olan aşağıdaki gazel, 5 beyitten meydana gelmiştir.

Fanus ı hayal nedir?

Divan şiirimizde fanus daha ziyade fanus u hayal adı verilen bir fanus etrafında oluşturulan mecaz, teşbih ve gerçek manalar açısından girmiştir. Fânûsı hayâl, günümüz dilinde hayal feneri anlamına gelen eski devrilerde kullanılan bir tür eğlenceli ışıldaktır.

Istikak nedir ve örnekleri?

İştikak yani türetme, ortak kökten gelen sözcükleri aynı beyitte kullanmaya dayalı söz sanatıdır. Örneğin; Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Tevriye nedir ornekler?

İki gerçek anlam kullanılarak, uzak anlam ile anlatılmak istenilen anlatılır. Tevriye sanatına örnek olarak verilecek cümleler şu şekilde açıklanmıştır: – Sarımsak da acı; ama evde lazım bir dişi. Bu cümlede geçen dişi sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır.