In peer review ne demek?

Peer review nasıl yapılır?

Hakemlik Süreci – Peer Review Process

  1. Bildiri Gönderimi. İlgili ya da gönderen yazar makaleyi dergiye gönderir. …
  2. Yazı İşleri Değerlendirmesi. …
  3. Genel Yayın Yönetmeni (GYY) tarafından yapılan değerlendirme. …
  4. GYY Alan Editörü (AE) atar. …
  5. Hakemlere Davet. …
  6. Davetiyelere Yanıt. …
  7. İnceleme Yapıldı …
  8. Dergi İncelemeleri Değerlendirir.

Peer Reviewed makale ne demek?

yayın öncesi aşamadaki bilimsel makalelerin konunun uzmanlarınca değerlendirilmesi anlamına gelir. özellikle makalenin yayına kabul edilmesi ya da bir önerinin bir araştırma desteği ile ödüllendirilmesi konusunda editörler tarafından belirlenmiş uzman hakemlerin görüşü önem taşır.

Editorial Review ne demek?

İsminden anlaşılacağı gibi editöryel inceleme editörün makalenizin dergiye uygun olup olmadığı konusunda karar vermesidir. Genelde eğer yazınız araştırmaya dayanmıyorsa, o vakit inceleme türü editöryel olur.

Blind peer review nedir?

İngilizcesi “double-blind peer review” olan bu denetim yönteminde kural basit: Yazar, eleştirmenler (yani hakemler) hakkında, eleştirmenler de makalenin yazarı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmuyor.

Peer Code Review nedir?

Yazılan kodun içeriye alınmadan önce bir ya da birden fazla kişi tarafından kontrol edilmesine denir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır tabi, kişi kendi kodunu review edemez. Code Review yapan kişinin o konu hakkında yetkinlik sahibi olması gerekir.

Peer analizi nedir?

Kelime anlamı ile peer (akran, birbiri ile aynı sınıf ve konuda olan) review (gözden geçirme, inceleme) demektir. Peer-Review’de; OECD, bir ülkenin herhangi bir reform çabasını, bu konuda çalışma yapan başka ülkelerin (bu konudaki) uzmanlarından oluşan bir heyete inceletir ve bir rapor hazırlanır. …

Double blind peer review ne demek?

Double blind review süreci en genel anlamda bir çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde her şeyi bilen tek kişi editördür. Makalenin yazarları çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilemez, buna ek olarak hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez.

Required Reviews completed ne demek?

ees * ile göderdiğiniz makalenin hakemlik sürecinin bittiğini, değerlendirme sonuçlarının an itibariyle dergi editörüne ulaştığını, size ise sonuçların ulaşmasının an meselesi olduğunu bildiren son derece heyecan yaratan status notu.

Single blind review nedir?

bir dergide yer alacak makale yahut baska bir akademik urunun degerlendirilmesi surecinde, hakemin yazar(lar) hakkinda kisisel bilgiye sahip olup, yazarin hakemler hakkinda kisisel bilgiye sahip olmamasi esasina dayanan degerlendirme surecidir.

Code Review nedir nasıl yapılır?

Code review; kod kalitesini artırmak, önünüze çıkacak bugları, güvenlik açıklarını tespit etmek ve buna uygun çözümleri sunmak için kullanılan, yazılım geliştirme sürecini hızlandıran oldukça etkili bir yöntemdir.

Code Review nasıl yapılır?

Review yapan kişinin koddaki hataları yada eksikleri bularak bunları kodu yazan arkadaşa düzgün dilde anlatması yada düzeltmesi gerekir. Review yapan kişi büyük geliştirmeyi içeri alacaksa bunu parça parça kontrol etmesi gerekir. Review yapmadan önce geliştirici kodu feature branch üzerinde açması gerekmektedir.

Akran incelemesi ne demek?

Akran denetimi ya da hakem denetimi, bir yazarın akademik çalışmasını aynı alanda uzman olan kişilerin incelemesine sunma sürecidir. Akran denetimi olabilmesi için belli bir alanda, ki bu çoğu zaman dar bir alandır, tarafsız denetim yapabilecek bir uzmanlar topluluğunun varlığı gerekir.

Under review ne anlama gelir?

editörü ilk safhada geçmek olarak da görülebilir. uzun süre boyunca karşılaştığım durumlarda hakemlere saydırmama sebep olan ibare.

Review yapmak ne demek?

İsim tekrar/yeniden inceleme/gözden geçirme/muayene etme.

C# refactoring nedir?

Refactoring, kodun işlevselliğini değiştirmeden, kodun kalitesinin artırılması sürecidir.