Müsavat ne?

Musavat ne anlama gelir?

Müsavat kelimesi TDK’ya göre eşitlik anlamına sahiptir. Eşitlik anlamında müsavat sözcüğü yaygın olarak kullanılıyor. … Denklik veya eşitlik anlamlarına sahip olan bir kelime türüdür. Kişiler denklik veya eşitlik anlamında müsavat sözcüğünü istediği şekilde kolayca ifade edebiliyor.

Melaike kime denir?

ç. a. (mela:ike, l ince okunur) 1. din b. Melekler. 2. hlk. Melek gibi güzel kadın: “Yerin melaikesi misin yoksa cennetin hurisi mi?” -S. M. Alus.

Manen ne deme?

zf. (ma:nen) esk. Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı: “Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir.” -O. S. Orhon.

Muvazeneye ne demek?

Muvazene etmek ne demek? Denge, denkleşme, denk gelme, balans. Muvazeneli: Ölçülü, dengeli.

Fettan kadın ne demek?

Fitneli, karıştırıcı. Gönül ayartıcı, cilveli.

Müşareket ne demek?

1. Ortak olma, ortaklık. 2. dilb. İşteş çatı.

En güçlü melek kimdir?

Mikail, Cebrail ile birlikte peygamber efendimize vahiy getiren bir diğer melekti. Bu nedenle peygamber efendimiz, gece namazlarından sonra her ikisinin adını zikreder ve onlar için dua ederdi. 4- Hristiyanlığa göre üstün vasıflara sahip en büyük ve en güçlü melek Mikail’dir.

En büyük melek kimdir?

Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstünü anılır. Mikail’in görevi doğa olaylarını idare etmektir. İsrafil’in görevi kıyamet günü sûra üflemektir. Azrail’in görevi ise canlıların canını almaktır, bu nedenle ölüm meleği (melekü’l mevt) olarak da anılmıştır.

Madden ve manen nedir?

ing. delirtmek, sinirlendirmek. ”manen” kelimesinin karşıtı olarak tercih ediliyor çoğu kişi tarafından. fakat böyle bir kelime yok türkçe’de. doğrusu maddeten’dir.

Osmanlıca Mah ne demek?

mah / mâh / ماه Güzellik, ay.

Mülahaza etmek ne demek?

Mülahaza Etmek Ne Demektir? Bir konu hakkında emin oluncaya kadar etraflıca düşünmeye mülahaza etmek denir. Bu kelime aynı zamanda gözlem yaparak sonuç çıkarmak ve incelemek manasına gelir.

Muvacehesinde ne anlama gelir?

Muvacehesinde ne demek hukuk sözlüğü? 1-)Karşisinda, Yüzünden, Sebebiyle, Bir Şey Sebebiyle. 2-)Karşısında, yüzüne karşı.

Fettan gözler ne demek?

Gözleri fettan güzel ne demek? 2) cilveli bakisli guzellere soylenilen soz.

Fettan Kürtçe ne demek?

esasen kelime anlami fitneci, kurnazdır.

Müşareket fiili ne demek?

Ortak olma, ortaklık. 2. dilb. İşteş çatı. ѻ Müşâreket fiili: dilb.