Noktalama işaretleri ve yazım kuralları nelerdir?

Yazım ve noktalama işaretleri nelerdir?

Noktala İşaretleri Nelerdir? Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen noktalama işaretleri; nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, uzun çizgi, kısa çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti şeklindedir.

Yazım kuralları nelerdir kısaca özeti?

Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır. Dilimizi güzel kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi anlatabilmek için yazım (imlâ) kurallarını bilmemiz gerekmektedir.

Yazım Kuralları Nelerdir?

Yazım kuralları ya da diğer adıyla imla kuralları, bir dilin konuşma ve yazma sırasında farklı anlamlar oluşturmaması adına uyulması gereken kurallardır. Yazım kuralları yalnızca öğrenci sınavlarında değil aynı zamanda günlük yaşantıda da kişinin ifadelerini güzelleştirmeye yardımcı olmaktadır.

Bir şeyi tanımlarken hangi noktalama işareti?

1- İki nokta bir açıklama yapılacakken kullanılır. Noktalı virgül ise genel olarak aralarında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

Noktalama yanlışı nedir?

Noktalama işaretlerinin cümlede yerli yerinde kullanılmaması, yanlış, eksik veya gereksiz kullanılması anlam belirsizliğine neden olur. Örnekler: Zeynep Nur’un hâlâ kendisini beklediğini görünce sevindi. Zeynep, Nur’un hâlâ kendisini beklediğini görünce sevindi.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır ve örnekleri?

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için bu sıralı cümleler arasına noktalı virgül konur. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. İster inan, ister inanma; aynen dediğim gibi oldu.

Nokta işareti nerelerde kullanilir?

Nokta İşareti ( . ) ve Kullanıldığı Yerler

 • Hüküm, yargı bildiren, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: Öğrenciyim. Okul açıldı. …
 • Bazı kısaltmaların sonuna konur: Prof., Doç., Dr., İst., s., vb., Cad., Sok., Alm., Ar., Far., Fr., İng. …
 • Sayılardan sonra sıra belirtmek için “-ncİ” ekinin yerine kullanılır:

4 sınıf noktalama işaretleri nerelerde kullanılır?

 • Nokta (.) Her cümlenin sonuna nokta konur. …
 • Virgül (,) Cümlenin içerisinde yer alan sıfat ve zarfları ayırmak için kullanılır. …
 • Noktalı virgül (;) Sıralı cümlelerdeki eş sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır. …
 • Soru İşareti: (?) …
 • Ünlem İşareti: (!) …
 • Üç nokta (…) …
 • İki Nokta (:) …
 • Yay Ayraç ( )

Noktalama işaretlerini nasıl öğrenebilirim?

NOKTALAMA İŞARETLERİ

 1. Cümlenin sonuna konur: …
 2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: …
 3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: …
 4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: …
 5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Noktalama işaretleri nedir 4 sınıf?

Noktalama işaretleri cümlelerde, rakamlarda ve sözlerde kullanılır. Nokta, iki nokta ve virgül gibi işaretlerin birden fazla görevi vardır. Noktalama işaretlerini yanlış kullanmak, cümlelerin anlamını bozabilir.

Ki nasıl ayırt edilir?

Şimdi gelelim ek mi yoksa bağlaç mı nasıl ayırt edeceğimize: Yöntemimiz çok kolay. ki’nin olduğu kelimeyi elimize alırız ve bu ki’nin arkasına bir -ler, -lar ekleriz. Eğer kelimenin anlamı bozulmazsa bu ek olan -ki’dir ve bitişik yazılır. Eğer kelimenin anlamı bozulursa bu bağlaç olan ki’dir ve ayrı yazılır.

Bir yıl üçyüz altmış beş gündür nasıl yazılır?

Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Örnek(ler) » üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli… » Bir yıl üç yüz altmış beş gündür. Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Buradaki amaç belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemektir.

Abim mi ağabeyim mi?

Abim mi ağabeyim mi yazılır? TDK’ya göre doğru yazım şekli ağabeydir. Abim yazımı ise yalnıştır. Bunun yerine ağabeyim yazılması doğru olacaktır.

Nokta cümlede nerede kullanılır?

Nokta işareti genellikle cümlelerde, cümle bitişlerini göstermek için kullanılır. Bir cümlenin bittiği kelime sonuna nokta işareti koyularak, cümlenin bittiği belirtilir. Bu açıdan nokta işaretinin cümlelerdeki ilk görevi; cümlenin bitişini sağlamaktır.

Maddelere nokta konur mu?

Eğer sıra bildiren sayılar birden fazla ise, cümle içinde en sonuncu sayıya nokta koyulur. Birden fazla madde yazılacak ise, bu maddeleri belirtme amacıyla madde harf ya da sayısının sonuna nokta konur.