Nutuk ne ile bitmiştir?

Nutuk’un sonunda ne vardır?

Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi’nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metindir. Nutukun sonuç bölümünü meydana getirir.

Atatürk 10 yıl nutkunu ne zaman niçin okumuştur?

Onuncu Yıl Nutku Hakkında Detaylı Bilgi } Onuncu Yıl Nutku, Atatürk`ün, Cumhuriyet`in kuruluşunun onuncu yılı dolayısıyla 29 Ekim 1933`te Ankara Hipodrom`da yaptığı ünlü konuşmadır.

Nutukta nelerden bahsediliyor KPSS?

Nutuk’ta Nelerden Bahsedilir?

  • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
  • Osmanlı Devletinin genel durumu,
  • Milli Mücadele çalışmaları,
  • Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
  • Kongreler,
  • Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve.
  • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.

Ilk Nutuk hangi dilde yazıldı?

TürkçeNutuk / Özgün diliTürkçe ya da Türk dili, Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya’da konuşulan, Türk dilleri dil ailesine ait sondan eklemeli bir dil. Türk dilleri ailesinin Oğuz dilleri grubundan bir Batı Oğuz dili olan Osmanlı Türkçesinin devamını oluşturur. Vikipedi

Nutuk’un son sayfasında ne var?

Atatürk, Nutuk‘ta ulusal sorunların çözümümü ve bunun yöntemlerinin neler olduğunu, Nutuk‘un son kısmında yer alan, ünlü “Türk gençliğine hitabesi” bölümünde açıklamaktadır. Okunduğu yer açısından da Nutuk ilginç bir özelliğe sahiptir.

Nutukta hangi olaylardan bahsedilmiştir?

Nutuk, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir.

10 yıl nutkunun türü nedir?

Atatürk’ün Genliğe Hitabesi ile Onuncu Yıl Nutku, Orhun Hitabelerindeki yazılar, Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan’ın yazıtları söyleve birer örnek olarak verilebilir. Orhun Yazıtlar, Türk Edebiyat türünün ilk söylev örneklerindendir.

29 Ekim 1933 te Ankara’da okuduğu 10 yıl nutkunda Az zamanda çok ve büyük işler yaptık diyen Atatürk bu işlerin en büyüğü olarak hangisini göstermiştir?

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârâne yürümesine borçluyuz.

Nutukta nelerden bahsediliyor kısaca?

Nutuk, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir.

Söylev türü nedir?

Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır. Söylevlerin konuları, çoğunlukla; toplumsal fikirler, toplumsal ve millî dâva ve olaylardır.

Ilk Nutuk nerede?

Atatürk’ün Nutuk’u dendiğinde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün, 15-20 Ekim 1927 tarihinde, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Büyük Kurultayı’nda, altı gün boyunca, toplam 36 saat 33 dakikada yapmış olduğu konuşma akla gelmektedir.

Nutuk’un dili nedir?

Günümüz Türkçesine göre ağır ve anlaşılması zor görülse de aslında Atatürk’ün yetiştiği dönemin milliyetçi aydınlarının kullandığı sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Anlatılan konuların gerektirdiği yerlerde diplomatik dilin yansımaları olan Arapça ve Farsça tamlamalar mevcuttur.

Nutuk hangi yayınevi alınmalı?

Nutuk, Yapı Kredi Yayınları Farkıyla Yayımlanıyor! Atatürk’ün yakın tarihimiz açısından büyük önem taşıyan ünlü eseri Nutuk, yıllar sonra Arap harflerinden bir kez daha çevrildi.

Nutuk orjinal metin kaç sayfa?

543 sayfa, bez ciltli, 19×27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut. Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır.

Atatürk Nutuk konuşmasını hangi toplantıda yapılmıştır?

Atatürk’ün Nutuk’u dendiğinde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün, 15-20 Ekim 1927 tarihinde, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Büyük Kurultayı’nda, altı gün boyunca, toplam 36 saat 33 dakikada yapmış olduğu konuşma akla gelmektedir.