Reci faciası nedir?

Reci Vakasi nedir kısaca?

On kişilik bir müslüman öğretici grubunun müşrikler tarafından hile ile pusuya düşürülerek şehit edildikleri olay. Adal ve Kare kabilesine mensup altı kişilik bir heyet Medine’ye gelip Peygamberimizden kendilerine İslam’ı öğretecek sahabeler göndermesini istedi.

Reci vakası nasıl olmuştur söyleyiniz?

İhanet denince İslam tarihinde akla gelen olaylardan biri Recî Vakası‘dır (h. 4/ m. 625). Müslümanlar üzerine saldırıya geçmek için hazırlık yapan Hüzeyl kabilesinin Lihyânoğulları boyunun lideri Ebû Süfyân b. Hâlid, Hz. Peygamber (sas) tarafından gönderilen bir birlik tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Raci olayı ne demek?

Peygamber onlarla birlikte Âsım b. Sâbit önderliğinde on kişi gönderdi. Yolda, Usfan ile Mekke arasında Raci suyu yakınlarında Hüzeyl kabilesinden yüz kişilik bir çetenin saldırısına uğradılar. Öğretici olarak gönderilen Müslümanlardan sekizi çarpışarak şehit oldu, ikisi esir düştü.

Hangi hadisede müşriklerin eline geçen 2 müslüman Mekkelilere satılmıştır?

Hz. Peygamber’in güzel bir amaç için gönderdiği bu küçük müfreze Recî’ kuyusu yakınlarında ihanete uğramış, Âsım b. Sâbit ve arkadaşları kahramanca çarpışarak şehit olmuşlardır. Hubeyb ve Zeyd ise müşriklerin elinde esir olmuş Mekke’lilere satılmıştır.

Arıların koruduğu sahabe kimdir?

Asım Bin Sabit radıyallahu anh Medineli ilk Müslümanlardan… Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklarıyla meşhur bir bahadır…

Bir i Maune olayı nedir?

Bi’ri Maûne (Arapça: بئر معونة ), Maûne Kuyusu, 4 H.’de Uhud Savaşından 4 ay sonra Suffa Ashabından yetmiş kişinin tuzağa düşürüldüğü ve katledildiği yer.

Reci nerededir?

Recî‘ Vak’ası’nın meydana geldiği yer, bugün Mekke-Medine eski yolu üzerinde, Usfân’a gelmeden 15 km. sağ taraftaki vadiden 5 km. kadar içeridedir. Hz. Peygamber bu olaydan iki yıl sonra Lihyânoğulları’nı cezalandırmak için bir sefer düzenledi.

Hubeyb kimdir?

Hubeyb, Hicretten önce Müslüman olmuştu. Ensarın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşında üstün kahramanlık göstermiş, müşriklerin büyüklerinden Hâris bin Amir’i öldürmüştü. Uhud’da da büyük fedakârlıklar sergilemişti.

Hubeyb bin Adiy nasıl öldü?

Nihayet müşriklerin kuru bir ağaca bağlayarak çarmıha gerdikleri Hubeyb‘i, Bedir’de öldürdüğü söylenen Hâris b. Âmir’in daha sonra İslâmiyet’i kabul eden oğlu Ebû Sirvea (Servea) Ukbe b. Hâris başta olmak üzere diğer müşrikler mızrakları ile şehid ettiler ve öylece bırakıp geri döndüler.

Arıların koruduğu sahabe hangi savaşta?

Kendisi Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, Hicret’ten önce İslâm’la şereflenen Medine’nin ilk Müslümanlarındandır. Bedir ve Uhud savaşlarındaki başarısından dolayı Hz.

Sahabe isimleri nedir?

Sahâbî, sahâbe ve ashap kelimeleri İslâmiyet’le birlikte, Peygamber Efendimiz Hz….İlk İman eden sahabe isimleri listesi şöyle;

  • HAZRET-İ HATİCE (R.A.)
  • ZEYD BİN HARİSE (R.A.)
  • HAZRETİ HAMZA (R.A.)
  • MUAZ BİN HARİS (R.A.)
  • CAFER-İ TAYYAR (R.A.)
  • MUSAB BİN UMEYR (R.A.)
  • ABDULLAH İBNİ MESUT (R.A.)
  • MİKDAD BİN ESVED (R.A.)

Maune ne demektir?

maune ne demek? Mavna. Yük taşıyan büyük kayık.

Biri Maune yakınlarında saldırıya uğrayan kişi kimdir?

Benî Âmir adlı Necid bölgesi kabileleri tarafından dâvet edilen bu ekip Bi’r-i Maûne kuyusu yakınlarında bölge kabilelerinin de desteğiyle ihanete uğramış ve Amr b. Ümeyye ed-Damrî müstesna acımasızca katledilmişlerdir.

Reci olayı ne zaman oldu?

Resûlullah onların isteklerini kabul ederek 4. yılı Safer ayında (Temmuz 625) altı, yedi veya on kişilik bir heyeti kendileriyle birlikte gönderdi.

Hubeyb Öndeş kimdir?

“yorumlama” becerisi ile takdir toplamaya muktedir bir genç arkadaşımız, bir youtube içerik üreticisi. determinzme atıf yaptığı bir içeriğinde evreni rasyonel bir düzlemde değerlendirirken atladığı pek çok önemli viraj var.