Rektör seçimi nasıl yapılır?

Üniversite rektörleri nasıl atanıyor?

Türk yükseköğretim sistemini düzenleyen Yükseköğretim Kanununa göre devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde rektör, cumhurbaşkanı tarafından atanır. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

Rektör ataması nasıl yapılır 2021?

Türkiye’de rektör “seçimleri” tarihi “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

Üniversitelerde rektör seçimi nasıl yapılır?

Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren öğretim üyeleri oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır olması aranır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı kırksekiz saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçim yapılır.

Rektör atamasi nasil yapilir?

Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 703 sayılı KHK, YÖK Kanunu’nun rektör atamasıyla ilgili maddesi şöyle düzenlendi: “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır.

Türkiye’de rektör seçimi nasıl yapılır?

KHK ile değişen sistem Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör YÖK tarafından önerilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanıyor. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin belirlediği adaya YÖK’ün olumlu görüş vermesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Kimler rektör adayı olabilir?

Madde 4- Rektör adayı olabilmek için profesör unvanına sahip olmak ve 67 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Seçim yapılacak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde herhangi bir kadroda görev yapan öğretim üyeleri oy kullanabilirler.

Bogazicine rektör nasil atandi?

Bu atama süreci 02 Ocak 2021 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla tamamlanmıştır.

Üniversitelere rektör atama yetkisi kime verilmiştir?

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Rektörü kim atıyor?

MADDE 4. a) (Değişik:RG-30/6/1994-21976)Seçimi ve Atanması: Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur.

Üniversite rektörü kim atar?

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.

Rektör seçimi kim oy verir?

Toplantı ve seçim, rektörlüğün bulunduğu şehirde yapılır. Başka şehir ve kampuslarda görevli öğretim üyeleri rektörlüğün bulunduğu şehre gelerek oylarını kullanırlar.

Yasalara göre rektör nasıl atanır?

Madde 13 – a) (1.7.1992 tarih ve 3826 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişik şekli) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır

Rektör ne kadar maaş alıyor?

Ülkemizde görev yürüten en düşük kademedeki rektör maaşı güncel olarak 14.617 TL’dir. Bu rakam döner sermaye ve kademeye bağlı olarak artış gösterir. Rektör maaşları bütün üniversitelerde aynıdır.

Rektör olma şartları nelerdir?

Rektör olmak için 657 sayılı kanundaki genel şartları taşımak, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve 5 yıl tecrübe şartını taşımak yeterli olacak.”

Üniversite rektörü kim tarafından atanır?

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.