Retrospective toplantısı nedir?

Retrospektif toplantısı ne zaman yapılır?

Sprint Retrospective Meeting Sprint Retrospective, her bir sprint döngüsünün sonunda yapılmalıdır. Yani gerçekleştirilen sprint için yapılması gereken son çalışmadır. Bu toplantıya Scrum Master ve Product Owner dahil olmak üzere tüm ekip katılmalıdır.

Retrospektif toplantı nedir?

“Retrospective” kelimesini dilimize “geçmişe bakmak, geçmişe yönelik, geçmiş hakkında” olarak çevirebiliriz. … Bu sebeple retrospektif toplantılarını içinde bulunduğumuz sprinti bitiren yeni sprinte başlamamız için gerekli olan noktayı koyan toplantı olarak tanımlayabiliriz.

Retrospektif neden yapılır?

Retrospektiflerin amacı takımların çalışma şekillerini sürekli iyileştirmelerine yardım etmektir. Agile retrospektifi , yada Scrum’da söylendiği üzere Sprint Retrospektifi, takımların çalışma şekillerini ortaya koydukları ve yaptıklarında sürekli daha iyi olabilmek için kullandıkları bir uygulamadır.

Sprint retrospective ne demek?

Sprint Retrospektif’ işte, takımın ‘sprint‘e tekrar bakmasını, kendisini denetlemesini ve gelecekteki sprintlerde kullanılabilecek iyileştirmeleri planlamasını sağlıyor. Bu toplantılarda takım Sprint‘i, bireyler, etkileşimler, süreçler, araçlar ve ‘Bitti Tanımı’ açısından gözden geçirir.

Retrospektif nedir nasıl yapılır?

Belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gereken etkili bir toplantı biçimi olan çevik retrospektif, bir sürecin sonuna kadar birlikte koşmuş, yanyana aynı amaç için yürümüş bir takımın, o süre zarfındaki çalışmaları ve davranış biçimleri üzerinden kendini bir sonraki süreci iyileştirmek üzere değerlendirmesidir.

Retrospective toplantısında ne konuşulur?

Retrospective toplantıları bir sonraki Sprint’te iş süreçlerini iyileştirmek için geçmiş Sprint’in incelendiği ve “nasıl daha iyi performans gösterebiliriz?” sorusuna cevap aranan toplantılardır.

Retrospektif çalışma ne demek?

Retrospektif yaklaşım terimi, günümüzde, sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda araştırmacının, araştırmanın başlangıcındaki kabulleri, öngörü ve yaklaşımlarıyla araştırma sonucunda ulaştığı gerçekleri, geriye bakarak karşılaştırmasıdır.

Retrospektif anlamı nedir?

Retrospektif (İngilizce ‘retrospective’ ve Latince retrospectare, “geriye bakmak”) genel olarak meydana gelmiş olayların gerisine, geçmişine bakmak anlamına gelir.

Retrospektif Düşünme Nedir?

Retrospektif, olay ya da gelişmeleri, geçmişe bakarak ya da geçmişteki olay ve gelişmeler ışığında değerlendirmek ya da çıkarım yapmak anlamlarına gelmektedir.

Prospektif retrospektif nedir?

Hasta- ların zaman içinde ileriye yönelik izlenmesine prospektif ko- hort çalışmaları denir. Sonuçlar araştırma başladıktan sonra elde edilir. Araştırmacının belli bir noktadan geçmiş zamana doğru kohort deneklerini izlemesine ise retrospektif kohort çalışmaları denir.

Ürün birikim listesi backlog nedir?

Product Backlog (Ürün İş Listesi), üründe ihtiyaç duyulan her şeyin sıralandığı tek listedir. Bir Product Backlog asla tam olarak bitmiş (hazır) değildir. Başlarda ilk bilinen ve en iyi anlaşılan gereksinimleri içerir. Ürün ve içinde kullanılacağı ortam değiştikçe Product Backlog da değişir.

Sprint ne zaman biter?

Sprint Planlama (Sprint Planning) Tüm Scrum Takımı planı birlikte oluşturur. Sprint Planlama, bir aylık Sprint için 8 saatle sınırlıdır.

Retrospective toplantısı nasıl yapılır?

Etkili bir Retrospective toplantısı için takım, aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekir:

  1. Takım olarak neleri iyi başardık, zor olan nelerin üstesinden geldik? …
  2. Ne tür sorunlar yaşadık? …
  3. Geliştirilmesi veya sonraki sprintlerde dikkat edilmesi gereken konular neler?

27 Ağu 2020

Prospektif ve retrospektif çalışma nedir?

Hasta- ların zaman içinde ileriye yönelik izlenmesine prospektif ko- hort çalışmaları denir. Sonuçlar araştırma başladıktan sonra elde edilir. Araştırmacının belli bir noktadan geçmiş zamana doğru kohort deneklerini izlemesine ise retrospektif kohort çalışmaları denir.

Retrospektif kohort çalışma nedir?

Retrospektif Kohort Araştırmaları: Kayıtlardan geriye dönük izlemeler yapılan araştırmalardır. İki yaklaşım birlikte kullanılabilir; Belirlenmiş olan kohort, bir süre kayıtlardaki bilgileri ile retrospektif olarak izlenir, daha sonra bu kohorttan sağ kalan/bulunabilenler ileriye dönük biçimde izlenebilir.