Rüzgârların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir?

Rüzgârların yaptigi biriktirme sekilleri nelerdir?

Kurak ve çıplak bölgelerde rüzgâr süpürüp taşıdığı maddeleri hızı kesilince ya da önüne bir engel çıkınca biriktirmeye başlar. Bu biriktirme şekilleri içinde en önemlileri barkan, kumullar ve löslerdir.

Rüzgârların oluşturduğu yer şekillerine en çok nerede rastlanır?

Türkiye’de Rüzgârın Oluşturduğu Yer Şekilleri İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, ülkemizde rüzgâr erozyonunun fazla olduğu alanlardır. Bu alanlar içinde rüzgâr biriktirmesiyle oluşan kumullara Konya Karapınar çevresinde rastlanmaktadır.

Mantarkaya aşınım mı birikim mi?

Mantarkayalar, rüzgâr aşınımı sonucunda kayaçların alttan aşındırılması ve üstteki daha sert kütlenin kalmasıyla ortaya çıkan yer şekilleridir.

Rüzgâr şekillerine hangi iklimlerde rastlanır?

Kurak çöller ve yarı kurak bölgelerde bu şekillere rastlanır. Bitki örtüsünü dikenli bitkiler, kurakçıl otlar ve kaktüs oluşturur. Rüzgar, alçak ve yüksek basınç arasındaki hava akımının meydana gelmesiyle oluşan doğa olayıdır. Rüzgarlar, aşındırıcı özelliklere sahiptir.

Karstik birikim şekilleri nelerdir?

Karstik birikim şekilleri sarkıt, dikit ve travertendir.

Dalga biriktirme şekilleri nerelerde görülür?

Dalga Birikim Şekilleri

 1. Kıyı Seti (Kıyı Kordonu) Dalga ve akıntılar taşıdıkları kum ve küçük materyalleri delta kenarları ve koyların ağızlarında birikerek kıyı kordonlarını oluştururlar. …
 2. 2. Kıyı Oku. …
 3. 3. Lagün (Kıyı Set Gölü) …
 4. Tombolo (Saplı Ada)

Rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri nerelerde görülür?

Rüzgâr biriktirmesi ile oluşan yerşekilleri Genellikle çöllerde görülür ve hilal şeklindedir, rüzgârların etkisiyle sürekli yer değiştiren kumullar ile oluşturdukları şeklin genel adıdır. Kum yığınları: Rüzgârların küçük veya iri taşları biriktirmesi ile oluşur.

Türkiye’de buzulların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri nerelerde görülür?

Toros Dağlarındaki sirklerin bir bölümü, karstik çukurlara yerleşmiş buzulların aşındırması ile oluşmuştur. İç kesimlerde karasallığın etkisine bağlı olarak Erciyes, Ağrı, Süphan ve Tendürek dağlarının yüksek kesimlerinde buzul şekillerine rastlanır.

Aşındırma şekilleri nelerdir?

Akarsu Aşınım şekilleri

 1. Vadiler. Akarsuların içinde aktıkları yatağı aşındırmasıyla meydana gelen doğal oluklardır. …
 2. Dev Kazanı Akarsuların şelale şeklinde döküldükleri yerlerde oluşan derin çukurluklardır. …
 3. Peneplen (Yontukdüz) …
 4. 4. Plato. …
 5. Peri bacası : …
 6. 6. Kırgıbayır (Badlands)

10 Oca 2017

Hamada aşındırma mı biriktirme mi?

Hamada: Çöllerdeki aşırı aşındırma sonucunda çöl zeminindeki kayaların ortaya çıkmasıyla oluşur. Kaya Çölü olarak da anılır.

Rüzgâr aşındırma şekilleri nerede görülür?

Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu çöllerde Fiziksel (mekanik) çözülmeler şiddetlidir. Rüzgârlar buralarda oluşan kırıntıları; tozları ve ince kumları havaya kaldırır. Rüzgârların havalandırdığı bu parçalar çarptıkları yerleri aşındırır.

Rüzgâr nerelerde etkilidir?

Rüzgarlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. Çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgar hızlıdır. Rüzgarların oluşturduğu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak iki gruba ayrılır.

Karstik aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir?

Karstik aşınım şekilleri Dolin: Lapyalar zamanla genişleyip birleşirler, böylelikle dolinler oluşur. Derinlikleri birkaç metredir, çapları ise yüz metreyi bulabilmektedir. Uvala: Karstik alanlarda dolinlerin zamanla genişleyip büyümesiyle uvalalar oluşur. Polye: Uvalaların genişleyip büyümesiyle oluşur.

Karstik şekiller nedir kısaca?

Karstik şekil Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir.

Dalgaların oluşturduğu şekiller nelerdir?

Yüksek kıyılarda dalgaların etkisiyle kıyıların alt kısımları aşındırılır ve bazı oyuklar oluşur. Bu oyuklar büyüdüğü zaman tavanları çöker ve denize dik kıyılar meydana gelir….Başlıca biriktirme şekilleri şunlardır;

 • Kıyı seti. Kıyı çizgisi üzerinde oluşmuş ince ve uzun kum şeritleridir. …
 • Kıyı oku. …
 • Tombolo.