Seröz ne demek?

Seröz ne anlama gelir?

Seröz bezler; hücreleri muköz bezlere göre daha küçük görünen, salgıları sulu ve akışkan olup, protein içeren yapıda salgı yapan bezlerdir.

Seröz sıvı nedir tip?

Serum ya da sulu sıvı. Seruma ait, serum gibi ince ve sulu. Serumlu, sulu seruma ait, normalde vücudun seröz katlarında bulunan, yangı anında miktarı artan protein yapısında duru sıvı.

Seröz ve pürülan ne demek?

Akut kulak iltihabı (otitis media) dört temel şekilde olur. Seröz otitis media (sulu kulak iltihab) akıntılı otitis media, akut pürülan otitis mefia (akut cerehatlı kulak iltihabı) ve sekretuar otitis media (salgılı kulak ilthabı). En hafif tür olan (seröz) sulu kulak iltihabında orta kulakta sıvı birikir.

Seröz asini nedir?

seröz asinus ne demek? Seröz salgı yapan hücrelerin dairesel dizelenmesi. Serous acinus.

Seröz iltihap nedir?

Seröz enflamasyon (seröz yangı; seröz iltihap), eksüdatif yangının en hafif türüdür. Akut yangılar genellikle eksüdatif karakterdedir. Kronik yangılarda da yer yer eksüdasyon görülebilir.

Seröz kanseri nedir?

Seröz: En sık rastlanan yumurtalık kanseri türüdür. Bilinen tüm yumurtalık kanserlerinin yaklaşık % 40’ını oluşturur. 40-60 yaşları arası kadınlarda sıklıkla görülür. Endometrioid: Bilinen tüm yumurtalık kanserlerinin yaklaşık %20’sini oluşturur.

Seröz sıvılar nelerdir?

Normalde vücudun seröz katlarında bulunan yangı anında miktarı artan protein yapısında duru bir sıvıdır.

Alba nedir tıp?

Alba teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Akmadde, akcevher (merkezi sinir sistemi hakkında); 2. Ak, beyaz.

Pürülan nedir tıp?

Vücudun doğal boşluklarına irin toplanmasıdır.

Pürülan akıntı nedir tip?

Üretra inflamasyonu (üretrit) mukoid ya da pürülan akıntı ve idrar yaparken yanma gibi belirtilere neden olmakla birlikte sıklıkla asemptomatik seyretmektedir. Erkeklerde üretral akıntının en sık nedenlerinden biri N. gonorrhoeae olup, sebep olduğu tablo gonokoksik üretrit olarak isimlendirilmektedir.

Seröz bezler nerede bulunur?

Tükürüğün %20’si parotis, % 65’i submandibular, %7–8 sublingual bez ve %10’dan azı ise küçük tükürük bezleri tarafından salgılanır. Parotis bez amilaz gibi enzimleri, prolinden zengin proteinleri ve diğer glikoproteinleri içeren sulu seröz bir tükürük salgılar.

Korpus Glandule nedir?

Endokrin bezler embriyonal gelişme sırasında örtü epiteli ile olan bağlantılarını kaybederler. bez epitel hücreleri bir lümen etrafında toplanarak korpus glanduleler meydana getirir. … Dudak, yanak, damak ve dil bezleri).

Sero Fibrinöz iltihap nedir?

Fibrinöz İltihap: Vasküler geçirgenliğin fazlaca artması sonucu, büyük moleküllü plasma pro- teinlerinin özellikle fibrinojenin (ve albumin) damar dışına bol miktarda sızması ve fibrin kümele- rinin çökelmesi ile karakterlidir. Plevral kavite ve perikardiyal kese gibi, vücut boşluklarının ka- rakteristik iltihabıdır.

Iltihap türleri nedir?

Akut iltihap: Hızlı ve erken başlayan, kısa zamanda şiddetli hale gelen ve belirtileri birkaç günde sonlanan iltihaptır. Kronik iltihap: Yavaş başlayan, uzun süre devam edip birkaç ay sürebilen iltihaptır.

Yüksek dereceli seröz karsinom nedir?

Yüksek dereceli seröz karsinom overde en sık görülen malign epitelyal tümördür. Seröz karsinomun peritoneal kavite içinde yayılabilmesi ve komşu organlara direkt invazyon yapabilmesi metastazını kolaylaştırır.