Seyahatname kaç yılda yazıldı?

Seyahatnâme gezileri kaç yıl sürmüştür?

EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR? Evliyâ Çelebi (Osmanlı Türkçesi: d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

Seyahatnamede ne anlatılıyor?

Seyahatname, 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmış bir gezi kitabıdır. Kitabın orijinal adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi’dir. Toplam 10 ciltten oluşan eserde birçok ülkenin mimarisi, gelenekleri, ibadet yerleri ve mutfak kültürleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Evliya Çelebinin Seyahatnâme adlı eseri kaç yılda tamamlanmıştır ve kaç cilttir?

1902 yılına dek 6 cilt basılmıştır. Daha sonra 7 ve 8. ciltler 1928 yılında basılmış, 9 ve 10 . ciltler ise 1935 ve 1938 yılları arasında tamamlanmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi 2013 yılında, UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne eklenmiştir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi kaç kitap?

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, dünya seyahatnâme edebiyatına, Türkçenin büyük bir armağanıdır. Bu büyüklük hem içerik zenginliğinden hem de 10 kitaptan oluşan geniş hacminden kaynaklanmaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnamenin ilk cildinde nereyi anlatmıştır?

BİRİNCİ CİLT: İSTANBUL’DAN BURSA’YA Evliyâ Çelebi, ilk faaliyeti olan İstanbul gezileri neticesinde başlı başına bir İstanbul tarihi sayılabilecek Seyahatnâme’nin birinci cildini yazdı.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi kaç ciltten oluşur?

Seyahatname (Osmanlıca: سياحت نامه) veya Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Osmanlıca: اوليا چلبى سياحتنامه سى), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan gezi yazısı kitabıdır. On ciltten oluşur.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi neden önemlidir?

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi‘nin 10 ciltlik Seyahatnâmesi, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olmuştur.

Evliya Çelebi eseri kaç ciltten oluşmaktadır?

On ciltten oluşur. Seyâhatnâme ilk olarak 1848’de Kahire Bulak Matbaasında Müntehâbât-ı Evliya Çelebi adıyla yayımlanmıştır. İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey ile Necib Asım Bey, Pertev Paşa Kütüphanesindeki nüshayı esas alarak 1896 senesinde İstanbul’da basmaya başlamışlardır.

Evliya Çelebi kaç sayfa?

Seyahatname – Evliya Çelebi

Boyut Normal Boy
Cilt Durumu Ciltsiz
Sayfa Sayısı 828
Yayın Tarihi 2012
Yazar Evliya Çelebi

Evliya Çelebi eserleri nelerdir?

Kâtip Çelebi‘nin Bilinen Tüm Eserleri

  • Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)
  • Türkçe Fezleke.
  • Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr.
  • Takvîmü’t-tevârih.
  • Tarîh-i Frengi tercümesi.
  • Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)
  • Düstûrü’l-amel fi ıslâhı’l-halel.

Evliya Çelebi Kimdir ve Eserleri Nelerdir?

Evliya Çelebi Kimdir? Evliya Çelebi, (d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682, Mısır), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Kırk yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi nerede?

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan 1-8. ciltleri yazarın el yazısı olduğu kabul edilmektedir.

Evliya Çelebi Seyahatnameyi nasıl yazdı?

Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatname‘sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslubu ile anlatan, az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarındandır.

Evliya Çelebi nasıl gezdi?

NERELERE GİTTİ? Evliya Çelebi bu rüya üzerine 1635’te, önce İstanbul’u gezmeye, gördüklerini, duyduklarını yazmaya başladı. 1640’larda Bursa, İzmit ve Trabzon’u gezdi, 1645’te Kırım’a Bahadır Giray’ın yanına gitti. Yakınlık kurduğu kimi devlet büyükleriyle uzak yolculuklara çıktı.

Evliya Çelebi hangi kalelerin fethine katılmıştır?

1645 yılında Deli Hüseyin Paşa ile Girit’e gidip Hanya fethine katılır. Ertesi yıl Defterdarzade Mehmed Paşa’nın Erzurum beylerbeyiliğine tayin edilmesi üzerine onun musahibi ve müezzini olarak Erzurum’a gider. Oradan Azak Kalesi’nin fethine katılır.