Sivas Kongresi maddeleri nelerdir?

Sivas Kongresi nedir maddeleri nelerdir?

Sivas Kongresi; 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas‘ta düzenlenen ve Birinci Dünya Savaşı ile beraber işgal altında bulunan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanması için gerçekleştirilen Türk Ulusal Hareketi toplantısıdır.

Sivas Kongresi’nin en önemli çalışması nedir?

4 Eylül 1919 günü Sivas şehrinde toplanan kongre, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından birisidir. Sivas Kongresi‘nde düşmana karşı sonuna kadar direnilmesi kararı alınmış ve sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolların en önemli basamaklarından biri olmuştur.

Sivas Kongresi’nde vurgulanan görüş nedir?

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

Erzurum Kongresi ve maddeleri nelerdir?

1 — Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz (Bildiri, madde 6; Tüzük madde 3’ün açıklaması: Tüzük ve bildiri’nin l’inci maddeleri lûtfen okunup incelensin… 4 — Kuva-yı Milliye’yi (39) tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (Bildiri, madde 3).

Sivas Kongresinde alınan kararlar nelerdir?

 • Kongreler dönemi kapandı
 • Misak-ı Milli esasları belirlendi.
 • Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.
 • Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı
 • Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı
 • Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı
 • Mustafa Kemal lider olarak benimsendi.

Sivas Kongresinin özellikleri nelerdir?

SİVAS KONGRESİ’NİN ÖNEMİ

 • 1.Kongreler dönemi kapandı.
 • 2.Misak-ı Milli esasları belirlendi.
 • 3.Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.
 • Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı.
 • Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı.
 • Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı.

Sivas kongresini diğer kongrelerden ayıran en önemli özellik nedir?

Sivas Kongresi‘nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi‘nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür.

Sivas Kongresi ve önemi nedir?

Sivas Kongresi, 7 günlük çalışmayla devletin önündeki engelleri ortadan kaldırarak, halkı bir bütün halinde, çizdiği program doğrultusunda harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 9 Eylül 1922’de büyük bir zafere kapı açıp, 29 Ekim 1923’te ise Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandı.

Hangi olay Sivas Kongresi sonunda gerçekleşmiştir?

Sivas Kongresi‘nde, Erzurum Kongresi‘nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. Kongre aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edilmektedir. İrâde-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına bu kongrede karar verilmiştir.

Sivas Kongresi’nde alınan kararların Milli Mücadele içindeki önemli sonuçları nelerdir?

SİVAS KONGRESİ’NİN ÖNEMİ

 • 1.Kongreler dönemi kapandı.
 • 2.Misak-ı Milli esasları belirlendi.
 • 3.Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi.
 • Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı.
 • Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı.
 • Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı.

Erzurum Kongresinde alınan kararlar nelerdir?

– Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. – Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir. – Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır.

Erzurum Kongresinin en belirgin ozellikleri nelerdir?

İlk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum‘da toplanan kongre kararları büyük önem taşımaktadır. Alınan kararlar arasında ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş, Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı açıklanmıştır. İlk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sivas Kongresi kararları neye göre alındı?

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. … Sivas Kongresi‘nde, Erzurum Kongresi‘nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. İrâde-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına bu kongrede karar verilmiştir.

Sivas’ta kongre yapılması kararı nerede alınmıştır?

Öncelikle şu ifade edilmelidir ki Sivasta bir kongrenin yapılması düşüncesi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından daha milli hareketin başlangıç evresinde, Erzurum Kongresi gerçekleşmeden önce 22 Haziran 1919’da Amasya Tamimi’nde ilan edilmişti.

Sivas Kongresini diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir?

Sivas Kongresi‘nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi‘nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür.