Sözcük anlamı nedir?

Sözcük anlamı nedir TYT?

SÖZCÜK (KELİME): Kendi başına anlamı olan ya da kendi anlamı olmayıp, cümle içerisinde anlam ilgisi kuran anlatım birimidir.

Sözlük neye denir?

Sözlük şöyle tanımlanır: “Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt.” (Dil Derneği Türkçe Sözlük).

Sözcükte anlam ne demek örnek?

Gerçek anlam: Bir sözcük için akılda ilk uyandırdığı anlamdır. Örneğin; “ Adam ağaçtan düşüp kolunu kırmış” bu cümledeki kol kelimesi gerçek anlamlıdır. Yan anlam: Bir sözcük için akılda ilk uyandırdığı anlamdan uzaklaşıp ikinci olarak bir anlam kazanmış olmasıdır.

Sözcük nedir TDK?

Sözcük kelime ne anlama gelir? Kelime, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu kelimeyi “Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük” olarak tanımlamaktadır. Kelimeler anlamlı veya görevli dil birlikleridir.

Sözcük düzeyinde anlam nedir?

Sözcüklerin bu farklı anlamları; gerçek, mecaz, yan, terim, somut ve soyut anlam diye adlandırılır. Sözcüğün, söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. Buna, sözcüğün temel anlamı veya sözlük anlamı denir.

Sözcük anlamı kaça ayrılır?

Dilimizde sözcükler türleri bakımından sekize ayrılır. Bunlar Adlar (İsim), Sıfatlar (Önad), Zamirler (Adıl), Zarflar (Belirteç), Edatlar (İlgeç), Ünlemler, Bağlaçlar ve Fiillerdir.

Sözlük türleri nelerdir?

Sözlükbilim ve sözlük türleri

 • Sözlükbilim. …
 • Sözlük ve sözlük türleri. …
 • Tek dilli sözlükler. …
 • Çok dilli sözlükler. …
 • Alfabetik sözlükler. …
 • Kavram alanı sözlükleri. …
 • Genel sözlükler. …
 • Lehçebilim sözlükleri.

Sözlük çeşitleri nelerdir?

 • Sözlük, tanımı ve türleri.
 • 4.1 Sözlük türleri.
 • Tekdilli sözlükleri.
 • Çokdilli sözlükler. …
 • Abecesel sözlükler.
 • Kavram sözlükleri (konusal sözlükler) …
 • 4.2 Yabancı dil öğretiminde sözlük. …
 • 4.3 Yabancı dil öğretimi alanı için ikidilli ve tekdilli sözlükler.

Sözcükte anlam konusunda neler var?

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

 • GERÇEK ANLAM. Sözcüğün, söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. …
 • MECAZ ANLAM. Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. …
 • YAN ANLAM (YAKIŞTIRMACA) …
 • TERİM ANLAMI. …
 • SOMUT ANLAM. …
 • SOYUT ANLAM. …
 • SOMUTLAŞTIRMA. …
 • SOYUTLAŞTIRMA.

Tanju ne demek TDK?

Sözlük 3:: Tanju: 1. Yücelik, ululuk. … Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği ünvan, kağan, hakan, hükümdar.

Özbeöz nasıl yazılır?

birl. sıf. (Türk. öz ve Fars. be- ekiyle öz-be-öz) Gerçek, öz: “Özbeöz kızı.” “Özbeöz Türk.”

Mecazi anlamda ne demek?

Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek ve yan anlamlarının tamamen dışına çıkılarak başka bir anlamda kullanılması şeklinde ortaya çıkan bir edebi sanattır. Değişmece adı da verilen bu sanatla anlatım daha zengin ve etkili hale gelir.

Sözcük türleri nelerdir?

Sözcük türlerini görevlerine göre; isimler yani adlar, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, fiiller ve fiilimsiler olarak gruplara ayrılabilir.

Sözcük yapım türleri nelerdir?

Bu doğrultuda sözcükler yapı bakımından 3 farklı temel eşliğinde ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde basit, bileşik ve türemiş olarak öne çıkıyor.

Sözcükler yapılarına göre nasıl ayrılır?

Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir….Birleşik fiiller oluşturulma biçimlerine göre üçe ayrılır:

 • Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiil. …
 • Kurallı Birleşik Fiil. …
 • Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil (Deyimleşmiş Birleşik Fiiller)