Teravih namazı nasıl kılınır kısaca?

Teravih parça parça kılınır mı?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

8 rekat teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat “Sübhaneke duası” okur, sadece imam hatip “Euzü besmele” çeker ve “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Rüku ve secde yapılır.

Hanefi mezhebine göre teravih namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur….Ezan okunduktan sonra sırayla:

  1. 4 Rekât yatsının ilk sünneti.
  2. 4 Rekât yatsının farzı
  3. 2 Rekât yatsının son sünneti.
  4. 20 Rekât teravih.
  5. 3 Rekât vitir namazı kılınır.

23 Şub 2022

Teravih namazı nasıl kılınır hangi sureler okunur?

Sadece imam hatip “Besmele, Fatiha ve zammı sure” okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat “Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları”nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı 4 er rekât kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2’şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4er rekat olarak da kılınmaktadır. Niyet: Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

Teravih namazı kılarken aralarda ne okunur?

2- Teravih aralarında: Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua: (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

Teravih namazı 8 rekat olarak kılınabilir mi?

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Teravih namazı 8 rekat da bir selam verilir mi?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

Teravih kılarken aralarda ne okunur?

Ramazan-ı şerif’in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur. 2-TERAVİH ARALARINDA, HER DÖRT REKATIN SONUNDA OKUNACAK DUA: Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Teravih namazında sırasıyla hangi sureler okunur?

Sırasıyla önce “Sübhaneke duası” okunur, ardından “Euzü besmele” çekilerek “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Teravihte 4 rekattan sonra ne okunur?

Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua: (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

Teravih 4 rekât nasıl kılınır diyanet?

Eğer 4‘er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat “Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları”nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır. İmam hatip ve cemaat “Sübhaneke” sadece imam hatip “Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure” okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

Teravih namazında 4 rekâtta bir ne okunur?

Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de “Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları” okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Teravih namazında selamdan sonra ne okunur?

TERAVİH NAMAZI ARASINDA OKUNAN SALAVAT “Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” “Allah’ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed’e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun.”

Teravih namazı 10 rekâtta bir selam verilerek kılınır mi?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.