Trakya Paşaeli Cemiyeti Neden Kuruldu?

Trakya Paşaeli cemiyeti kime karşı kuruldu?

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya bölgesini Yunanlılardan korumak amacıyla Edirne’de kurulmuştur. Yunanlıların meşhur cemiyeti Mavri Mira’nın zararlı faaliyetlerini durdurmak amacıyla kurulmuştur. Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan ilk cemiyettir.

Dağınık durumda olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri hangisiyle birleştirilmiştir?

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan millî cemiyetlerin 7 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi’nde birleştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isimdir.

Kilikyalılar Cemiyeti hangi cemiyete karşı kuruldu?

Kilikyalılar Cemiyeti, 1918’de İstanbul’da kurulmuştur. Amacı, Kilikya (Çukurova) bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesine karşı mücadele göstermektir. Cemiyet, milli bilinci uyandırmak için yayın ve propaganda yollarını kullanmıştır. Kurucuları arasında Ali Münif Yeğenağa yer almaktadır.

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri nelerdir?

Cemiyetlerin listesi

 • Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (Doğu Anadolu)
 • İzmir Müdâfaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti (İzmir)
 • İstihlası Vatan Cemiyeti (Manisa)
 • Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (Doğu Trakya)
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti (Trabzon)
 • Kilikyalılar Cemiyeti (Adana-Mersin)

Milli Kongre neden kuruldu?

rumların istanbul’da teşkilatlanıp megola-idea uğrundaki çalışmalarına engel olmak için, göz hekimi esat paşa’nın çağrısı ile türk ocağı, kızılay, muallimler cemiyeti, baro ve her fakültenin mezunlar cemiyeti başta olmak üzere, 70 kadar cemiyetten ikişer temsilcinin katılması ile 29 kasım 1918’de “milli kongre” adı ile …

Trakya Paşaeli kim kurdu?

henüz anadoluda mustafa kemal tarafından milli mücadele başlamamışken edirne’de bir grup vatanseverin trakya‘nın işgal altına gireceğini düşünerek kurduğu cemiyet. kasım yolageldili, dönemin edirne belediye başkanı şevket dağdeviren, milletvekilleri faik kaltakkıran, mehmet şeref aykut toplanıp cemiyeti kuruyorlar.

Armhc nerede tanındı?

Amasya Tamimi çerçevesinde toplanan Sivas Kongresi’nde ise ülkedeki “Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müda- faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş”, cemiyetin kuruluş bildirisi cemiyetler kanunu gereğince Sivas Valiliğine bildirilerek, bu örgüte yasal- lik kazandırılmıştır3.

Müdafaa-i Vatan Cemiyeti nedir?

1919 yılı sonlarında Sivas’ta kurulan “Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, Milli Mücadele’deki faaliyetleri arasında zaman zaman Padişah’a, Sadrazam’a, Dahiliye Nazırı’na ve bazı kuruluşlara telgraflar çekerek yurdumuza ve milletimize karşı yapılan haksızlıkların düzeltilmesi amacıyla gerekli girişimlerde …

Ermenilerin kurduğu cemiyetler nedir?

Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri : Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulmuştur. Mavri Mira ile işbirliği yapmıştır. Bu cemiyetin amacı “Megali Armenia” (Büyük Ermenistan ‘ı kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda da Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için uğraşmışlardır.

Mavri Mira kime karşı kuruldu?

mondros’tan sonra kurulan en önemli rum terör örgütlerinden biri olan mari mira, yunan hükümetinin maddi ve manevi yardımlarını görüyordu. patrikhane’nin bünyesinde kurulan ve doğrudan doğruya venizelos’tan direktif alan bu örgütün rumların silahlandırılmasında ve çete faaliyetlerinde bulunmasında önemli payı vardır.

Erzurum Kongresinin toplanmasında öncülük eden Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri nelerdir?

 • Türk Ulusal Hareketi. Kuvâ-yi Milliye. Ankara Hükûmeti.
 • Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti.
 • Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti.
 • Karakol Cemiyeti.
 • Kilikyalılar Cemiyeti.
 • İzmir Müdâfaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti.
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti.
 • Zabitân Grubu.

Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler nelerdir?

Azınlıkların oluşturduğu cemiyetlerin isimleri şunlardır; Mavri Mira (Kara Gün), Etnik-i Eterya, Pontus Rum Cemiyeti, Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri, Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri, Kardos Cemiyeti ve Rum-Ermeni Birlik Komitesi’dir.

Milli mücadelenin amacı gerekçesi ve yöntemi hangi gelişme ile belirlenmiştir?

Milli Mücadele‘nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın yol haritasının belirlendiği ve 22 Haziran 1919’da açıklanan Amasya Genelgesi’nin üzerinden 101 yıl geçti.

Kilikyalilar iyi mi?

yararlı cemiyettir. kilikya (çukurova)’da yaşayan türkleri fransız işgallerine ve ermeni faaliyetlerine karşı örgütlemeyi amaçlamıştır. propaganda yaparak milli bilinci uyandırmaya çalışan cemiyet.

Paşaeli nerede?

rumeli’nin bir diğer adıdır. çanakkale boğazı’nın batı yakasında kalıcı fetihler yapan süleyman paşa’ye izafeten veilmiş bir isimdir. milli mücadele yıllarında da trakya paşaeli müdafaa-i hukuk cemiyeti ismi kullanılmıştır.