Türkiye Türkçesi hangi kola aittir?

Türkiye Türkçesi hangi lehçe grubuna ait?

TÜRKİYE TÜRKÇESİ HANGİ LEHÇE GRUBUNA AİTTİR? ANADOLU TÜRKÇESİ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ): Anadolu Türkçesi, Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır.

Gerçek Türkçe hangisi?

Toplamda yaklaşık 180 ile 200 milyon kişi tarafından konuşulan Türk dillerinin en çok konuşulan lehçesi Türkiye Türkçesi olup tüm Türk dili konuşurlarının @’ı bu dili konuşmaktadır. Bu dili Azerice, Özbekçe, Uygurca, Kazakça, Türkmence ve Tatarca takip etmektedir.

Türkçenin şivesi nedir?

Türkiye Türkçesi ile Azerî Türkçesinin teşkil ettiği Oğuzca, Kırgızca, Kazakça ve Türkmence Türkçenin şivelerini oluştururlar. Ağız •Bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış kollarıdır.

Türkçe hangi bölgeye yayılmıştır?

Dünya haritasına baktığımız zaman doğuda Moğolistan ve Çin içlerinden, batıda Viyana’ya; kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük coğrafyaya Türklerin yayıldıklarını görürüz.

Türkiye Türkçesine en yakın lehçe nedir?

Zaten bu sayılan lehçeler, Türkçenin “batı Türkçesi” koluna dahildirler ve birbirlerine çok yakındırlar. Bir Türkiye Türk’ünün, Türk dünyasında en kolaylıkla anlaşabileceği lehçe Azerbaycan Türkçesidir.

Oğuz grubu Türk lehçeleri nelerdir?

  • Türkçe.
  • Azerice.
  • Gagavuzca.
  • Balkan Gagavuzcası
  • Osmanlı Türkçesi.

Türk dilinin kökeni nedir?

Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerindendir. Türkçe, dünya dilleri arasında yapı yönüyle sondan eklemeli diller grubunda; köken bakımından da Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer almaktadır.

Türklerin ilk dili nedir?

Eski Türkçe dönemi, Türk dilinin yazıya geçirildiği Köktürkçe (Orhun Türkçesi), Uygurca ve Karahanlı yazı dillerini (7-12. yy) kapsar. 13. yy’a kadar Türk dünyasının doğu kolunda iki ayrı bölgede iki ayrı yazı dili oluşmuştur.

Yakutça Türkçe şivesi midir?

Yaşayan Türk lehçelerinden ikisi, bugün artık birer dile dönüşmüştür. Bunlardan biri, Sibirya’da Lena Nehri’nin iki yanında yaşayan Yakut Türklerinin konuştuğu Yakutça diğeri ise, Orta Volga bölgesinde Kama Irmağı’nın Volga’ya kavuştuğu yerde yaşayan Çuvaş Türklerinin dili olan Çuvaşçadır.

Özbekçe Türkçenin şivesi midir?

Bu örnekler, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kırım Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Irak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Tatar Türkçesi‘nin lehçe (diyalekt) değil; “şive” olduğunun kanıtıdır; çünkü bu Türkçelerde kullanılan sözcükler aynı ya da ses, şekil …

Türkçe nasıl ortaya çıktı?

Türkiye Türkçesi, Türkmence, Salarca ve Azerice’nin, Ana Oğuzca denilen bir dilden evrilerek oluştuğu varsayılır. Bu ön dilin Türkiye Türkçesini oluşturacak batı kolu, 11. ve 15. yüzyıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu Beylikleri etrafında gelişerek Eski Anadolu Türkçesine evrilmiştir.

Türkçe kaçıncı yüzyılda ortaya çıktı?

Türkçe dili ilk defa yazılı olarak 7. yüzyılda kullanılmıştır ve bu döneme Eski Türkçe denir.

Kırgız Türkçesi hangi lehçe ye daha yakındır?

Altay dillerinin içerisinde sınıflanan Türk dillerinin Kıpçak grubuna ait bir dildir. Kazakça ile yakın özellikler gösteren Kırgızca 4 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır.

Türk dilinin yaşayan 3 lehçesi nedir?

Bunlardan biri, Sibirya’da Lena Nehri’nin iki yanında yaşayan Yakut Türklerinin konuştuğu Yakutça diğeri ise, Orta Volga bölgesinde Kama Irmağı’nın Volga’ya kavuştuğu yerde yaşayan Çuvaş Türklerinin dili olan Çuvaşçadır. Bir dilin lehçeleri arasındaki bağı ya da farklılıkları en iyi lehçeler sözlüğü ortaya koyar.

Oğuz grubu Batı lehçeleri nelerdir?

Sınıflandırma

  • Anadolu Türkçesi. Kendi içinde Dinler, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Urfa ve Yuruk olarak ayrılmıştır.
  • Kıbrıs Türkçesi.
  • Karamanlıca.
  • Osmanlı Türkçesi.
  • Suriye Türkmen Türkçesi.