Yaftalamak ne anlama gelir?

Yaftalamak TDK ne demek?

TDK‘ya göre yafta kelimesinin biri gerçek biri mecazi olmak üzere iki farklı anlamı vardır. Yaftalamak Ne Demek? Yaftalamak, bir kişi hakkında net bir bilgiye sahip olunmamasına rağmen o kişi hakkında olumsuz beyanda bulunmak anlamına gelir.

Yaftalar ne demek?

Üzerine asıldığı ya da yapıştırıldığı şeyle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kağıt parçası, etiket. (mecazi) Kişiye isnat edilen haksız suçlama.

Felsefede yaftalama nedir?

Yaftalama nedir felsefe? Bir kişiyi herhangi bir somut ve rasyonel bir nedene bakılmaksızın yargılamak, onu küçük düşüren veya itibarını zedeleyen söz ve davranışlarda bulunmak, Aslı olmayan nedenlerde itham etmek gibi anlamlara gelmektedir.

Maruzati ne demek?

Mazurat ne demek? Mevki, makam veya yaş bakımından büyük birine sunulan, bildirilen dilek veya bilgi, sunuş.

Cringe ne demek kısaca?

İngilizce bir kelime olan cringe Türkçeye direkt çevirecek olursak yaltaklanma ve yalakalık anlamına geliyor.. Ancak tam olarak karşılığı “başkasının adına utanmak” diyebiliriz.

Niteleme nedir ne anlama gelir?

Niteleme: Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirtme. Niteleme Örnekleri: Mavi deniz, tatlı su, kötü gün, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa, bayan memur, erkek adam, temiz giysi, güzel insan, düz yol, çatal çivi, sivri tepe, yassı burun…

Rehabilite ne demek anlamı?

Rehabilite kelimesi Türkçe’de “yeniden alıştırmak, hastalık veya gözden düşme nedeniyle toplumdan uzak kalmış bir kimseyi yeniden topluma kabul etmek” anlamına gelir.

Günün mottosu ne demek?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan motto kelimesi İtalyancadan dilimize geçmiştir. TDK’ya göre anlamı ‘özdeyiş, slogan’dır. Genel olarak belli bir düşünce biçimine sahip olmamız da bir mottomuz olduğu anlamına gelmektedir.

Yalpalaya ne demek?

(nsz) 1. Dengesi bozularak bir sağa, bir sola eğilmek: “Lodoslu deniz aşağıdaki kıyıyı dövdükçe koca bina derinden derine yalpalardı.” -C.

Maruziyet kelime anlamı nedir?

Bir olay ya da durum karşısında ya da etkisinde bırakmak.

Bilekçe ne demek?

i. (< bilek+çe) Bileğe takılan bağ, bileklik.

Cringe ne demek sosyal medya?

İngilizce bir kelime olan cringe Türkçede yaltaklanma ve yalakalık yapmak olarak biliniyor. Yaltaklanma ise bir kişiye hoş görünmek için uygunsuz ve onur dışı tavırlar sergileme olarak karşımıza çıkıyor.

Cringe kiz ne demek?

Cringe kelimesi, sosyal medya dilinde başkasının adına utanmak anlamında kullanılıyor. Olay odaklı ağır bir eleştiri şeklinde söylenebilecek bu kelime, sosyal medya platformlarında çok sık kullanılıyor. Başkasının adına utanmak tanımının yanı sıra cringe kelimesi için “utanma hissiyle dolup taşmak” tanımı da mevcut.

Niteleme nedir örnek?

Niteleme: Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirtme. Niteleme Örnekleri: Mavi deniz, tatlı su, kötü gün, yakın arkadaş, çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa, bayan memur, erkek adam, temiz giysi, güzel insan, düz yol, çatal çivi, sivri tepe, yassı burun…

Niteleme sıfatı ne demek örnekler?

Bu tür sıfatlar varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini gösterirler. İsme sorulan “nasıl” sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verir. *Varlıkların durumlarını gösterirler: Temiz ev, ışıklı oda, tembel öğrenci, yanık yüz …