Yanici maddeler nelerdir?

Yanıcı maddeler kaç sınıfa ayrılır?

A Sınıfı Yangınlar : Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları. B Sınıfı Yangınlar : Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar. C Sınıfı Yangınlar : Gaz yangınları. D Sınıfı Yangınlar : Metal yangınları.

Aşındırıcı maddeler nelerdir?

Aşındırıcı maddeler, canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir. Gazlar, sıvılar ve katılar tehlikeli aşındırıcılık özelliği gösterebilirler.

Yanıcı katı maddeler nelerdir?

4.1 Alev alabilen ve kolay tutuşan katı maddeler; örn: kırmızı fosfor, magnezyum, proksilin plastikleri, naftalin, kükürt, ağaç tozu, kömür tozu, un, sellüloit.

Parlayıcı maddeler nelerdir?

PATLAYICI MADDE: BİR ISI KAYNAĞI İLE TEMAS ETMESİ DURUMUNDA ISI, BASINÇ VE SES ETKİSİ İLE PATLAYAN MADDELERDİR. PARLAYAN SIVILAR : ASETON, BENZEN, HEKZAN, KSİLEN, KARBONSÜLFÜR, METİLALKOL, BENZİN……. PARLAYAN KATILAR : FOSFOR PENTAKLORÜR, MAGNEZYUM…….

Yangın sınıfları nedir?

Örneğin odun, pamuk, kağıt gibi maddelerin yanması sonucu oluşan yangınlar A sınıfı olarak tanımlanır. Bu yangınları söndürmek için su, sıvı söndürücü, kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanılabilir. B Sınıfı Yangın: Sıvı haldeki yanıcı maddelerin yanmasıyla oluşan yangınlardır.

Yanma nedir çeşitleri nelerdir?

YANMA ÇEŞİTLERİ

 • Yavaş Yanma.
 • Hızlı Yanma.
 • Kendi Kendine Yanma.
 • Parlama ve Patlama.

Tahriş edici maddeler nelerdir?

3. Hangi maddeler tahriş edicidir?

 • patlayıcıları;
 • bazı böcek ilaçlarını;
 • kromik asidi;
 • klorlu naftalinleri ve difenilleri;
 • kromatları;
 • bikromatları;
 • nikel tuzlarını;
 • kauçuk hızlandırıcıları;

Tutuşabilir maddeler nelerdir?

 • 4.1 Alev alabilen ve kolay tutuşan katı maddeler; örn: kırmızı fosfor, magnezyum, proksilin plastikleri, naftalin, kükürt, ağaç tozu, kömür tozu, un, sellüloit.
 • 4.2 Kendi kendine tutuşabilen maddeler; bu maddeler açık havada kaldığında kendi kendine tutuşurlar ve kuvvetli şekilde yanarlar.

Yanıcı katı maddeler hangi sınıf?

A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir. B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.

Yanıcı katı nedir?

Yanıcı Katı Maddeler (Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir. … Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den daha fazladır.

Parlayıcı sıvılar hangileri?

Bilinen, “yanıcı parlayıcı ve patlayıcı” sıvıların başında petrol ürünleri gelir (benzin, benzol, mazot, tiner gibi). Yanıcı sıvılar buharlaşarak hava ile karışıp patlayıcı ortam oluştururlar.

Patlamanın temel sebepleri nelerdir?

Bir patlamanın meydana gelebilmesi için aşağıdaki faktörler aynı anda mevcut olmalıdır:

 • Üretim prosesi veya civarda yanıcı madde.
 • Oksijen (hava)
 • Tutuşturma kaynağı
 • Oksijen ile yanıcı madde arasında belli bir oran.

Yangın tiplerinden b hangi tip yangını temsil eder?

B sınıfı yanıcı sıvı yangınlarında kor olmayıp sadece alev bulunduğundan söndürmek için sadece boğma yöntemi yeterli olmaktadır. Gaz madde yangınlarının temel özellikleri patlamadır (Örnek; metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz, hidrojen vb.).

D sınıfı yangın nedir?

Organik kökenli yangın. D TİPİ YANGIN Metal Yangınları. Hafif metallerin oluşturdukları yangınlarıdır. Â Titanyum, uranyum, fosfor, sodyum,potasyum,alüminyum ,magnezyum vs… ULUSLARARASI HARF KODU D D sınıfı yangınlar, özel amaçla üretilmiş kuru tozlu yangın söndürücülerle ile söndürülür.

Yanma kac Cesittir?

Beş çeşit yanma olayı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yavaş yanmadır. Yavaş yanmaya en önemli örnek paslanmadır. Alev, ısı, ışık, korlaşma görülmeyen yangın tipidir.