Yiğin mi yiyin mi?

Yiyim mi yiyeyim mi?

Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçirilir: diyen, diyerek, diyecek, diyelim, diye; yiyen, yiyerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyip vb. Ancak deyince, deyip sözlerindeki e yazılışta korunur.

Yemek yiyen mi Yiğen mi?

Bu kelimenin yeğen mi, yiğen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yeğen şeklinde olmalıdır.

Içeyim mi içeyim mi?

Bu kelimenin iç içe mi, içiçe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iç içe şeklinde olmalıdır.

Yiyecek mi yiyecek mi?

Bazı örneklerde görülen “yiyicek” yazımı imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı “yiyecek“dir.

Afiyetle yiyin nasıl yazılır?

doğru yazım “yiyin“dir.

Durarım nasıl yazılır?

Mehmet Karaca on Twitter: “Durarım değil dururum.

Yemek yiyip nasıl yazılır?

doğru yazım “yiyin“dir.

Yiğen nasıl yazılır TDK?

YEĞEN / YİĞEN NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu‘na göre bu kelime yeğen şeklinde yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

Içiçe nasil yazilir TDK?

İç içe kelime grubunun doğru biçimde yazılışı, ‘İç içe‘ şeklinde ayrı yazılması olmaktadır. Özellikle isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılmış olan ikilemeler bitişik biçimde yazılır.

Art arda nasıl yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Art arda‘ biçimindedir.

Yiyip nasıl yazılır?

doğru yazım “yiyin“dir.

Diyip nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Diyip şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Deyip şeklinde olmalıdır.

Görücez nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Görecekmiyiz? şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Görecek miyiz? şeklinde olmalıdır.

Deyince mi diyince mi?

Bu kelime genellikle Diyince şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Deyince şeklinde olmalıdır.

Ünlü daralması nasıl anlaşılır?

Ünlü daralması, Türkçedeki ses olaylarından biridir. a veya e ünlüleriyle biten bir fiile -yor eki getirildiğinde, fiilin son hecesindeki ünlü, ı, i, u, veya ü ünlülerinden birine dönüşür: sakla + yor > saklıyor. dile + yor > diliyor. kutla + yor > kutluyor.