YTÜ staj defteri nereden alınır?

YTÜ staj sigorta karşılıyor mu?

Staj yapan öğrenciler İ. T.Ü. Rektörlüğü tarafından 5510 sayılı kanunun 5. Maddesi (b) fikrası uyarınca iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta türü kapsamında sigortalanırlar, sigorta işlemleri Merkezi Staj Birimi vasıtası ile yürütülür.

YTÜ staj kaç gün?

Zorunlu staj süresi kaç gündür? Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 (altmış) işgünüdür. 60 iş günlük bu sürenin 30 işgünü Genel, 30 işgünü ise Mesleki Staj olarak yapılır.

Atölye stajı nedir YTÜ?

Atölye stajı, tüm Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapması gereken; Döküm, Talaşsız Şekillendirme, Talaşlı Şekillendirme ve Kaynak olmak üzere birbirlerinden bağımsız dört bölümden oluşur ve öğrencinin bu konuların kapsamındaki uygulamalar ile birlikte, malzeme ve ölçme tekniği konularında da pratik bilgiler …

Mesleki Alan Stajı nedir?

Staj (Fransızca: stage), herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi ve bu kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönemdir.

Staj başvuru tarihini kaçırdım ne yapmalıyım?

Eğer formda işaretlediğiniz staj tarihiniz ( Haziran 20….) henüz gelmedi ise, daha önce işaretlediğiniz tarihte başlayabileceğiniz şekilde yeni bir staj yeri bularak başvuru işlemlerini baştan gerçekleştiriniz. Bu durumu bir dilekçe ile ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU’na bildiriniz.

Çevrimiçi staj nedir?

Online staj ya da diğer bir deyişle uzaktan staj, stajyerin profesyonel veya yarı profesyonel bir ortamda uzaktan çalışırken deneyim kazandığı ve iş yerinde fiziksel olarak bulunmadığı bir iş deneyimi programıdır.

Staj haftada kaç gün?

İki ya da daha fazla kurumda staj yapabilirsiniz, ama her bir kurumda yapacağınız staj süresinin en az 4 hafta (20 iş günü) olması gerekir.

Stajyer haftada kaç gün çalışır?

1. Staj süresi; Tüm bölüm ve programlarımızda otuz (30) iş günüdür. 2. Staj hafta da en fazla 6 işgünü (48 saat) yapılabilir. Stajyer öğrencinin haftada 6 günden (48 saatten) fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyasında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz. Resmi tatil günlerinde staj yapılamayacaktır.

Atölye stajında ne yapılır?

1: ATÖLYE STAJI (20 iş günü) Bu stajda öğrencinin imalat faaliyetlerinde talaşsız, talaşlı ve kaynak uygulamalarını tanımaları, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları dahil olmak üzere kendilerinin yapacakları uygulamalarla bu konularda tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır.

Makine Mühendisliği Atölye stajı nedir?

Atölye Stajı Öğrenciye makina parçası yapımında kullanılan üretim teknolojileri konularında uygulamalı bilgiler kazandırmak amacını taşır. Toplam staj süresi 4 hafta (20 iş günü) olan atölye stajı dört bölümden oluşur. Atölye stajı ekli listede tanımlanan 4 bölümden oluşmaktadır.

Meslek lisesinde staj yapılmazsa ne olur?

Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen staj çalışmasını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez ve kurum birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınmaz. Staj çalışmasının öğrenim süresi içerisinde tamamlanması gerekir.

Staj yapmazsak ne olur?

Eğer 1. yapmayışınız değilse bir sonraki yıla bırakabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın tüm derslerinizi vermiş ve not ortalamanızla mezun durumda bile olsanız stajınızı yapmadıysanız mezun olamazsınız, okulunuz uzamış olur.

Staja kaç gün gitmeme hakkı var?

Raporsuz devamsızlık hakkı yoktur. Raporlu olarak ise en fazla 4 gün devamsızlık yapılabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi hemen staj bitiminde, stajın son gününü takiben (ara verilmeden) aynı kurumda yapılır. Yaz stajı 20 iş günü olarak tamamlanmak zorundadır.

Öğrenci staj yeri bulamazsa ne olur?

Staj yeri bulamazsam ne olacak? Staj yeri bulma konusunda asıl sorumlu öğrencinin kendisidir. Bölüm Staj Koordinatörlüğünce onaylanmayan işyerinde yapılan stajlar geçersiz sayılır.

Online stajda ne yapılır?

Online Staj nedir? Online staj ya da diğer bir deyişle uzaktan staj, stajyerin uzaktan çalışırak deneyim kazandığı ve iş yerinde fiziksel olarak bulunmadığı bir iş deneyimi programıdır. Esnek çalışma ile verilen görevleri yerine getireceğin online staj, o alanda çalışma tecrübesi kazanmanı sağlar.