Zararlı Cemiyetler Nelerdir özellikleri?

Zararlı Cemiyetler neler?

Zararlı Cemiyetler Nelerdir?

 • İngiliz Muhipler Cemiyeti.
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti.
 • Kürdistan Teali Cemiyeti.
 • Teali-i İslam Cemiyeti (Eski Cemiyet-i Müderrisin)
 • Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti.
 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi.

Cemiyetlerin özellikleri nelerdir?

Bölgesel amaçlı kurulan bu cemiyetlerin ortak bazı özellikleri şunlardır:

 • Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak çabasındaydılar. …
 • Wilson İlkeleri’nin 12. Madde’sinden yararlanmak istemişlerdir.
 • Bölge halkının desteğini ve birliği sağlamak için geniş katılımlı kongreler düzenlemişlerdir.

Yararlı cemiyetlerin özellikleri nelerdir?

Yararlı Cemiyetler ‘in Özellikleri:

 • Türk halkının Mondros’a tepkisi sonucu kurulmuşlardır.
 • Basın ve yayın faaliyetleri imkanı olması dolayısıyla genellikle İstanbul’da kurulmuşlardır.
 • Milli bilincin uyanmasına katkıda bulunmuşlardır.
 • İşgalleri ve azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalışmışlardır.

Zararlı Cemiyetler nerede kuruldu?

a. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Mavri Mira Cemiyeti: * İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak için kurulmuştur. * İstanbul’daki Rum Patrikhanesince, patrik vekilinin başkanlığında kurulmuştur.

Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetler nelerdir?

Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri : Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulmuştur. Mavri Mira ile işbirliği yapmıştır. Bu cemiyetin amacı “Megali Armenia” (Büyük Ermenistan ‘ı kurmaktır. Bu hedef doğrultusunda da Çukurova toprakları ve Kara Deniz bölgesinin bir kısmını Ermenistan’a katmak için uğraşmışlardır.

Yararlı Cemiyetler Nelerdir?

Yararlı Cemiyetler

 • Trakya Paşaeli Cemiyeti.
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti.
 • Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-i Milliye Cemiyeti.
 • Kilikyalılar Cemiyeti.
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
 • Mavri-Mira Cemiyeti.
 • Etnik-i Eterya Cemiyeti.

11 Tem 2020

Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler nelerdir?

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı

 • Kürt Teali Cemiyeti. …
 • İslam Teali Cemiyeti. …
 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası …
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası …
 • İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Cemiyeti. …
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti. …
 • Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Genel Özellikleri.

Milli cemiyetler hangileridir ve ortak özellikleri nelerdir?

Milli cemiyetler Osmanlı Türkiyesi’ni oluşturan cemiyetler arasındadır. İtilaf Devletleri ile Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaşma sonrasında kurulmaya başlamışlardır….

 • Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 • İstihlası Vatan Cemiyeti. …
 • Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.

Zararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Zararlı cemiyetlerin Ortak özellikleri

 • Müslüman kişiler ve Azınlıkların kurduğu cemiyetlerdir.
 • Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır.
 • İtilaf devletleri bu cemiyetleri desteklemiştir.
 • Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
 • İtilaf devletlerin amaçlarına hizmet etmişlerdir.
 • Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır.

Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

Kişisel hareket ve hedef yoktur, Türk toplumunun bütün olarak çalışması ve millî bağımsızlık hedefi vardır. – Millî cemiyetlerin çalışma yollarından biri, basın-yayın yolu ile Anadolu’nun gerçeklerini, Türklüğünü yerli ve yabancı kamuoyuna anlatmaktır. Yani halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaktır.

Cemiyetler hangi amaçla kurulmuştur?

1. Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmalar ile Osmanlı Devleti fiilen tarihe karışmıştır. Mütareke döneminde, Anadolu’da ve Rumeli’de oluşan otorite boşlukları; halkı; kurtuluş, himaye, mandacılık, bağımsızlık gibi düşüncelere sevk etmiştir. Bu düşünce birliklerinden cemiyetler kurulmuştur.

Zararlı Cemiyetler kim tarafından kuruldu?

Hınçak Cemiyeti, Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından Cenevre’de; Taşnak Cemiyeti ise Gürcistan’da (Tiflis’te) kurulmuştur.

Yararlı Cemiyetler nerede kuruldu?

1. Kars İslam Şurası Kurulan ilk yararlı cemiyettir. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Kars bölgesinde kurulmuştur.

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Nelerdir?

Milli faydalarına göre cemiyetler ikiye ayrılmıştır yararlı cemiyetlere, yararlı (milli) cemiyetler ve diğerlerine ise zararlı cemiyetler olarak isimlendirilmiştir. Yararlı cemiyetler İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı direnmek için kurulmuşken, zararlı cemiyetler genellikle azınlıklar tarafından kurulmuşlardır.

Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler nelerdir?

 • Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu’da kurulmuş olan bir milli cemiyettir. …
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir’de kurulmuş milli cemiyettir. …
 • İstihlası Vatan Cemiyeti. …
 • Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. …
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. …
 • Kilikyalılar Cemiyeti.

3 Nis 2021